Kiến thức phật giáo

Phật giáo: Một Tôn Giáo Gắn Liền Với Triết Học Và Lịch Sử

01:34 11/05/2024

Phật giáo (佛教 - बुद्ध धर्म - Buddhism) là một tôn giáo đồng thời cũng là một hệ thống triết học có nguồn gốc từ Ấn Độ. Phật giáo bao gồm một loạt các giáo...