Xem thêm

Kinh Người Áo Trắng: Nguồn gốc và Ý nghĩa (Nhất Hạnh dịch và chú giải)

Phap Ngo Thich
Giới thiệu Kinh Người Áo Trắng là một trong những Kinh căn bản và dễ hiểu nhất trong Đại Tạng chữ Hán. Kinh này được dịch từ Kinh Gia Chủ trong bộ Trung A Hàm,...

Giới thiệu

Kinh Người Áo Trắng là một trong những Kinh căn bản và dễ hiểu nhất trong Đại Tạng chữ Hán. Kinh này được dịch từ Kinh Gia Chủ trong bộ Trung A Hàm, dịch từ Pali bởi thầy Gotama Sanghadeva đời Đông Tấn.

Trên thực tế, Kinh Người Áo Trắng là một hướng dẫn về cách sống hạnh phúc và tạo dựng niềm tin trong cuộc sống hàng ngày. Nó không chỉ dành cho các bậc tu sĩ, mà còn dành cho tất cả chúng ta, những người sống trong xã hội. Bằng cách tuân thủ những lời dạy trong Kinh, chúng ta có thể mang lại hạnh phúc cho bản thân, người thân yêu và ngay cả cho mọi loài sinh vật khác.

Những điều tuyệt vời của Kinh này

Giới pháp thứ nhất: Xa lìa sự giết hại

Kinh Người Áo Trắng khuyên chúng ta xa lìa hành vi giết hại và bảo vệ sự sống. Điều này đòi hỏi chúng ta không chỉ ngưng giết hại, mà còn phải loại bỏ hoàn toàn ý định giết hại trong tâm niệm. Chỉ khi chúng ta làm điều này, chúng ta mới đạt được Giới pháp đầu tiên.

Giới pháp thứ hai: Xa lìa sự không cho mà lấy

Kinh cũng khuyên chúng ta xa lìa hành vi không cho mà lấy và tìm niềm vui trong sự cho đi mà không cầu đền đáp. Chúng ta không nên để lòng tham lam làm che lấp tâm trạng của mình. Chỉ khi chúng ta thực hiện điều này, chúng ta mới đạt được Giới pháp thứ hai.

Giới pháp thứ ba: Xa lìa tà dâm

Kinh khuyên chúng ta xa lìa tà dâm và bảo vệ tình dục của mọi người, kể cả trong gia đình và trong xã hội. Điều này có nghĩa là chúng ta không chỉ không thực hiện hành vi gian dâm, mà còn không tìm kiếm lợi ích cá nhân từ quan hệ tình dục. Chỉ khi chúng ta làm điều này, chúng ta mới đạt được Giới pháp thứ ba.

Giới pháp thứ tư: Xa lìa sự nói dối

Kinh cũng khuyên chúng ta xa lìa sự nói dối và chỉ nói sự thật. Chúng ta nên tìm niềm vui trong việc nói dối sự thật và sống trong sự thật không bao giờ thay đổi. Chỉ khi chúng ta thực hiện điều này, chúng ta mới đạt được Giới pháp thứ tư.

Giới pháp thứ năm: Xa lìa rượu

Cuối cùng, Kinh khuyên chúng ta xa lìa hành vi uống rượu. Điều này đòi hỏi chúng ta phải loại bỏ hoàn toàn thói quen uống rượu từ trong tâm niệm của mình. Chỉ khi chúng ta làm điều này, chúng ta mới đạt được Giới pháp thứ năm.

Ý nghĩa của Kinh Người Áo Trắng

Kinh Người Áo Trắng không chỉ là hướng dẫn tạo hạnh phúc mà còn là hướng dẫn về cách sống có ý nghĩa và đúng đắn. Bằng cách tuân thủ những nguyên tắc trong Kinh này, chúng ta có thể tạo dựng hạnh phúc cho bản thân và cho người khác. Đồng thời, chúng ta cũng tạo dựng được sự phúc lợi cho xã hội và môi trường xung quanh.

Kết luận

Kinh Người Áo Trắng là một trong những Kinh quan trọng và dễ hiểu nhất trong Đại Tạng chữ Hán. Nó giúp chúng ta tạo dựng niềm tin và cuộc sống hạnh phúc trong hiện tại. Bằng cách tuân thủ những lời dạy trong Kinh, chúng ta có thể xa lìa những hành vi độc hại và tìm đến ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống.

image Hình minh họa: Một đoạn đường với những loại bò khác nhau, thể hiện sức chuyên chở và giá trị của mỗi con bò.

1