Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Trang này xác định các điều khoản và điều kiện dưới đây áp dụng cho việc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu tượng, video, và mã nguồn là tài sản sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu khác. Bạn đồng ý không sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Nội Dung Người Dùng

Khi chia sẻ bất kỳ nội dung nào trên trang web, bạn chịu trách nhiệm đầy đủ về nội dung của mình. Chúng tôi có quyền loại bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi xem là không phù hợp mà không cần thông báo trước.

3. Sử Dụng Hợp Pháp

Bạn cam kết sử dụng trang web chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định áp dụng.

4. Bảo Mật Thông Tin

Khi bạn đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân khác, bạn phải đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

5. Thay Đổi và Cập Nhật

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản sử dụng này từ thời gian này sang thời gian khác. Bạn nên kiểm tra định kỳ để cập nhật thông tin về các thay đổi này.

Liên Hệ:

  • Địa chỉ: Hẻm 106/47/9 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Email: [email protected][email protected]
  • Điện thoại: 028 3553 3267

Chúng tôi hy vọng bạn có trải nghiệm tích cực khi sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc trên.