Liên hệ

Chùa Diệu Pháp

Trụ trì chùa Diệu Pháp: Đại đức Thích Nguyên Pháp

Địa chỉ: Hẻm 106/47/9 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.5533267;

Email: [email protected]