Kiến thức phật giáo

Xuất thân của thần bài William Lee Bergstrom

5 giờ trước

Xuất thân của William Lee Bergstrom Cùng Sunwin điểm lại hành trình của William Lee Bergstrom, sinh ra vào ngày 6 tháng 4 năm 1951, tại Austin, Texas, Hoa Kỳ. Từ nhỏ, Bergstrom đã thể hiện sự thông minh và sáng...