Kiến thức phật giáo

Kinh Lương Hoàng Sám: Khám phá công đức sám hối và tinh thần từ bi

00:39 13/05/2024

Kinh Lương Hoàng Sám Kinh Lương Hoàng Sám là một tác phẩm văn học vô cùng quý giá trong văn chương Phật giáo. Được biên soạn bởi Thiền sư Chí Công, kinh này gồm 10...