Chính sách bảo mật

Chào mừng quý khách đến với trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này giúp bạn hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

1. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, điền mẫu, tham gia khảo sát hoặc tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin đăng nhập.

2. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn đặt hàng, quản lý tài khoản của bạn, và liên lạc với bạn về các thông tin quan trọng liên quan đến trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi triển khai các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để ngăn chặn việc truy cập trái phép, tiêu cực hoặc tiêu cực sử dụng thông tin cá nhân.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

5. Quyền Lực và Cập Nhật Thông Tin

Bạn có quyền lực kiểm soát và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây.

Liên Hệ:

  • Địa chỉ: Hẻm 106/47/9 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Email: [email protected][email protected]
  • Điện thoại: 028 3553 3267

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra định kỳ để cập nhật về các thay đổi này.