Kiến thức phật giáo

Tâm Sinh Tướng: Nhìn Người Qua Tâm Tính và Tướng Mạo

00:32 24/05/2024

Giới thiệu "Tâm sinh tướng" là một thuật ngữ phổ biến trong triết học và Phật giáo, được coi là "thuật" nhìn người của người xưa. Tâm sinh tướng cho rằng tính cách và số...