Tụng kinh phóng sanh chủ nhật ngày 04/11/2012

0
148
Khóa lễ tụng kinh phóng sanh, chủ nhật, ngày 04/11/2012, nguyện cầu an cho:
1.GĐ Phật tử Trương Thu Tâm, ĐC: Phan Bội Châu, F2, Bình Thạnh
 • Trương Thu Uyên
 • Trương Ngọc Bằng 82t
 • Trương Ngọc Trí 41t
2. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Hưởng
3. GĐ Phật tử Trần Thị Hiệp 76t
 • Nguyễn Văn Hiền 43t
 • Nguyễn Thị Hồng Giao 41t
4. GĐ Phật tử Nguyễn Mạnh Cường 45t, ĐC: Tân Sơn Nhì, F Tân Sơn Nhì, Tân Phú
 • Lê Thị Thanh Thảo 41t
 • Nguyễn Lê Thảo My 11t
 • Nguyễn Đặng Lê Minh 6t
 • Bùi Thị Nghĩ 65t
 • Lê Hoàng Quốc Tuấn 40t
 • Lê Thị Thanh Lan 38t
 • Lê Thị Thùy Linh 31t
 • Võ Thị Hà 37t
 • Lê Hoàng Quốc Bảo 6t
 • Đặng Ngọc Minh Phương 67t
 • Nguyễn Thị Nhựt 64t
 • Đặng Ngọc Dị Thảo 33t
5. GĐ Phật tử Lý Hải Đăng 19t, ĐC: Đường 21, F 4, Gò Vấp
 • Lý Quốc Hưng 43t
 • Phùng Thị Bé Năm 42t
 • Lý Gia Bảo 6t
 • Phùng Văn Mật 72t
 • Huỳnh Thi Sót 68t
6. GĐ Phật tử Nguyễn Phan Hoàng Oanh 55t, ĐC: Bùi Đình Túy, F24, Bình Thạnh
 • Lê Nguyễn Bảo Ngọc 23t
 • Lê Việt Thắng 52t
7. GĐ Phật tử Công Quốc Phương 43t, ĐC: Nguyễn Nhữ Lãm, F Phú Thọ Hòa, Tân Phú
 • Hoàng Thị Kim Anh 42t
 • Trần Hoàng Tuấn 20t
 • Công Tôn Nữ Hoàng Quỳnh Anh 4t
 • Công Tôn Nữ Hoàng Lan Anh 4t
8. GĐ Phật tử Hồ Thị Thu Thảo,ĐC: XVNT, F21, Bình Thạnh
 • Nguyễn Minh Quý
 • Nguyễn Minh Như
 • Nguyễn Minh Duy
 • Hồ Thị Nho
 • Đỗ Thành Thi
 • Hồ Thị Phúc
 • Nguyễn Văn Y
 • Nguyễn Anh Tài
9. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Tý 1948, ĐC: Hoàng Hoa Thám, F7, Bình Thạnh
 • Ngô Thị Thu Thủy 1967
 • Ngô Thị Anh Thư 1969
 • Ngô Thị Bích Ngọc 1970
 • Ngô Sơn Hải 1972
 • Ngô Thị Bích Hồng 1875
 • Ngô Thị Bích Nga 1980
 • Phạm Việt Anh 1978
 • Võ Văn Thành 1959
10. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Tuân 86t, ĐC: Trần Kê Xương, Phú Nhuận
11. GĐ Phật tử Phan Thiện Hồng Vân, ĐC: Nguyễn Văn Tráng, F Bến Nghé, Q1
 • Phan Thiện Nghĩa 64t
 • Lê Thị Hường 84t
 • Lại Thị Tuyển 57t
 • Bùi Văn Lâm 66t
 • Trần Thanh Phong 34t
 • Trần Thị Phong Lan 29t
12. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Thanh Trúc 26t, ĐC: Mặc Vân, F12, Q8
 • Nguyễn Ngọc Hoàng Thảo 24t
 • Mạch Ngọc Hằng 52t
 • Nguyễn Văn Thuận 52t
 • Mạch Ngọc Mai 58t
 • Mạch Ngọc ĐIệp 56t
 • Mạch Ngọc Thu 49t
 • Phan Gia Nghi 16t
 • Phan Gia Hân 15t
 • Nguyễn Thị Còn 63t
 • Nguyễn Phúc Khánh 37t
13. GĐ Phật tử Thái Trọng 52t, ĐC: Bình Lợi, F13, Bình Thạnh
 • Lê Thị Kháng 76t
 • Trương Thị Hồng Thanh 30t
 • Thái Minh Thùy 19t
 • Thái Minh Vy 3t
 • Thái Minh Ý 1t
 • Thái Chiến 49t
 • Thái Bảo Ngọc 14t
 • Thái Thị Thanh Tâm 8t
 • Thái Thị Sen 14t
 • Thái Thị Thịnh 40t
 • Thái Lập 38t
 • Lê Huỳnh Thiên Kim 30t
 • Thái Lê Nhi 7t
14. GĐ Phật tử Diệu Truyền, ĐC: Lê Liễu, F Tân Quý, Tân Phú
 • Phạm Duy Châu 31t
 • Nguyễn Cát Phương 25t
15. GĐ Phật tử Lê Thị Gái 54t
 • Bùi Ngọc Thạnh 53t
 • Bùi Ngọc Như Quỳnh 29t
16. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Căng 78t
17. GĐ Phật tử Phạm Văn Hòa 58t. ĐC: Lê Đức Thọ, F17, Gò Vấp
 • Nguyễn Thị Minh 55t
 • Phạm Vân Hồng 28t
 • Phạm Thị Vân Hòa 24t
 • Nguyễn Hùng Cường 36t
18. GĐ Phật tử Nguyễn Văn Viễn 57t, ĐC: Nguyễn Như Lãm, F Phú Thọ Hòa, Tân Phú
 • Lê Thị Bon 56t
 • Trần Phước Thông 27t
 • Trần Lộc Thi 22t
 • Huỳnh Thị Hồng 76t
 • Huỳnh Văn Tròn 47t
19. GĐ Phật tử Huỳnh Đặng Ngọc Châu 25t, ĐC: KP2, F Tân Thới Nhất, Q12
 • Trương Văn Phúc 24t
 • Trương Hoàng Gia Bảo 5t
20.GĐ Phật tử Đặng Ngọc Quý Phương 1977, ĐC: Đinh Bộ Lĩnh, F26, Bình Thạnh

 • Lâm Minh Hùng 2008
 • Lâm Việt Anh 2006
 • Đặng Hoàng Nam 1980

21. GĐ Phật tử Đặng Bé Tý 22t, ĐC: Nguyễn Thái Sơn, F5, Gò Vấp

 • Lê Quang Thái 35t
 • Lê Thị Trường 56t
 • Lê Quang Thoại 28t
Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. 

Nguyện cầu siêu cho hương linh:
 • Phạm Văn Lịch
 • Phạm Văn Tương
 • Vũ Thị Hạc hưởng thọ 73t
 • Nguyễn Ngọc Cống
 • Trần Thị Thi
 • Nguyễn Ngọc Kiệm hưởng dương 58t
 • Trần Thị Nhân hưởng thọ 79t
 • Phạm Thị Loan
 • Phạm Thị Mít hưởng dương 59t
 • Phạm Vân Hoài
 • Phạm Minh Hiếu
 • Phạm Văn Ca
 • Phạm Văn Đỏ
 • Phạm Văn Khánh
 • Trần Đình Tuyết
 • Lương Thị Nhiên
 • Nguyễn Văn Dưỡng hưởng thọ 81t
 • Phan Thị Kim hưởng thọ 78t
 • Lý Văn Khải hưởng thọ 71t
 • Trần Thị Kim Liên hưởng dương 34t
 • Lý Trọng Hoàng 36t
 • Lê Thị Kim Loan
 • Võ Văn Hòa hưởng dương 38t
 • Nguyễn Ngọc An hưởng dương 45t
 • Nguyễn Thị Hường hưởng thọ 77t
 • Nguyễn Ngọc Quang hưởng dương 45t
 • Trần Văn Đầy hưởng thọ 70t
 • Nguyễn Thị Hai hưởng thọ 77t
 • Nguyễn Văn Tơ hưởng thọ 62t
 • Trần Thị Hang hưởng thọ 82t
 • Nguyễn Văn Hường hưởng thọ 74t
 • Trần Thị Qua hưởng thọ 77t
 • Trần Hữu Dư hưởng dương 54t
 • Nguyễn Văn Sách hưởng thọ 78t
 • Nguyễn Thị Ngái hưởng thọ 83t
 • Nguyễn Văn Phổ hưởng thọ 85t
 • Trần Thị Liên hưởng thọ 61t
 • Nguyễn Thị Ngân hưởng thọ 73t
 • Nguyễn Văn Ngữ hưởng thọ 61t
 • Trương Đắc Dần hưởng dương 53t
 • Nguyễn Văn Tằng hưởng thọ 86t
 • Phạm Thị Trọng hưởng thọ 64t
 • Dương Thị Kiểu hưởng thọ 91t
 • Lê Văn Lượng
 • Võ Thị Mạnh
 • Nguyễn Thị Lang hưởng thọ 82t
 • Lê Văn Nhiễu hưởng dương 48t
 • Nguyễn Thị Ve hưởng dương 42t
 • Lương Thị Ngọc Hạnh hưởng dương 57t
 • Nguyễn Thị Vượn hưởng thọ 85t
 • Hoàng Thế Ứng hưởng thọ 67t
 • Hoàng Thế Cường hưởng dương 24t
 • Hoàng Thế Học hưởng dương 49t
 • Nguyễn Thị Thê hưởng thọ 91t
 • Lê Hoàng Bé
 • Lê Thị Hay
 • Bùi Nhì hưởng thọ 62t
 • Nguyễn Thị Nhĩ hưởng thọ 91t
 • Trịnh Văn Lẫm
 • Nguyễn Thị Liên
 • Lê Cương hưởng dương 49t
Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, tốc xả mê đồ, siêu sanh Tinh độ.
Nam mô A Di Đà Phật