Lợi ích phi thường khi tụng niệm thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề

Phap Ngo Thich
Giới thiệu Có một thần chú trong Phật giáo rất nổi tiếng, mang tên "Phật Mẫu Chuẩn Đề". Thần chú này có thể giúp ta khai mở trí tuệ và mang đến nhiều thuận lợi...

Giới thiệu

Có một thần chú trong Phật giáo rất nổi tiếng, mang tên "Phật Mẫu Chuẩn Đề". Thần chú này có thể giúp ta khai mở trí tuệ và mang đến nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Đây là một phần quan trọng của truyền thống Phật giáo, và việc tụng niệm thần chú này mang lại lợi ích không thể bỏ qua.

Phật Mẫu Chuẩn Đề Hình ảnh Phật Mẫu Chuẩn Đề

Tầm quan trọng của thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề

Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề, hay còn gọi là "Cundì" trong tiếng Phạn, có nghĩa là năng hành, thành thực và thanh tịnh. Thần chú này giúp Bồ tát có khả năng rộng lớn, trí tuệ sâu xa và mang đến lợi ích cho chúng sinh. Bằng công năng vi diệu, Bồ tát Chuẩn Đề chứng đắc cảnh giới Niết bàn và loại trừ mọi vọng huyễn sinh tử. Bồ tát đã chứng đắc bản tâm và an trụ trong sự thanh tịnh. Thần chú này cũng được gọi là "Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề", với ý nghĩa là bảy trăm ức Bồ tát do tu pháp môn Chuẩn Đề tam muội đã chứng quả Vô thượng Bồ đề và chúng sinh đời sau muốn thành tựu Phật quả, cũng phải nương theo pháp môn này để tu hành.

Hình tướng Bồ tát Chuẩn Đề

Theo kinh "Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni", tượng trưng cho Bồ tát Chuẩn Đề có thân màu vàng lằn điển và màu trắng. Màu vàng tượng trưng cho Thai Tạng Giới, màu trắng tượng trưng cho Kim Cương Giới. Bồ tát Chuẩn Đề ngồi kiết già trên tòa sen, toàn thân tràn đầy hào quang. Trên đầu là mão Hoa quang, trên mão ấy có hóa hiện ra 5 vị Như Lai. Trên mặt của Bồ tát có 3 con mắt, mỗi con mắt ánh lên nét nhìn sắc xảo, dường như quán chiếu khắp mười phương mà sinh lòng từ mẫn cứu giúp chúng sinh. Thân Ngài toàn trang nghiêm tỏa ánh hào quang tròn sáng rực lửa, biểu thị cho nghĩa Tâm Pháp của Kim Cương Giới là Trí hay phá mọi ám chướng của Tâm hư vọng. Bồ tát Chuẩn Đề cầm nắm nhiều pháp khí biểu thị cho các Tam Muội Gia, và 18 cánh tay mang ý nghĩa sâu sắc trong diệu dụng độ sinh của Bồ tát.

Hạnh nguyện của Bồ tát Chuẩn Đề

Theo kinh "Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni", Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân của đức Quán Thế Âm, thị hiện vào trong sáu đường sinh tử để hóa độ chúng sinh. Ngài là vị Bồ tát có thệ nguyện hộ trì Phật pháp và hộ mạng cho những chúng sinh trí tuệ kém cỏi, nghiệp chướng sâu dày, thân nhiều tật bệnh và thọ mạng ngắn ngủi. Bồ tát Chuẩn Đề vì thương tưởng chúng sinh vốn nhiều khó khăn và chướng ngại, nên Ngài đã tuyên nói thần chú này để giải trừ tất cả các hoặc nghiệp cho chúng sinh. Việc tụng niệm thần chú Chuẩn Đề được xem là một phép lạ, giúp chúng ta cải thiện số phận và đạt được những ước mơ của mình.

Lợi ích khi tụng niệm thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề

Theo giảng giải của Đức Phật Thích Ca, việc tụng bài chú Chuẩn Đề mang lại tác dụng thanh tịnh, nâng đỡ tự nhiên và giúp giải thoát cho bản thân. Việc tụng niệm thần chú này có thể xóa tan tất cả tội ác đã tạo ra từ hàng vạn kiếp tới nay. Người tụng niệm thần chú sẽ gặp gỡ chư Phật và Bồ tát ở mọi nơi, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi và đầy đủ. Người tụng niệm sẽ thường được xuất gia, tu tập và tuân thủ các quy tắc của Bồ tát. Những khổ não, tai ương và bệnh tật không còn làm phiền những người tụng chú này. Mọi công việc đều hanh thông và lời nói đều được tín thọ.

Nếu tụng niệm thần chú Chuẩn Đề trong giấc mơ và nhìn thấy chư Phật, Bồ tát, Thanh Văn và Duyên Giác trong miệng mình nhả ra vật đen, đó là dấu hiệu rằng tội ác đã biến mất. Ngược lại, nếu có ác tội, người tụng sẽ không thấy những giấc mơ tốt đẹp như vậy. Việc tụng niệm thần chú này mãn 70 vạn biến sẽ khiến người tụng thấy những tướng phật kiến lên khi tỉnh giấc, và những giấc mơ đó sẽ nhỏ dần từ màu đen đến màu trắng như sữa, gạo và các loại thực phẩm khác. Điều đó cho thấy, người đó đã loại bỏ được ác tội và đạt đến sự thanh tịnh.

Kết luận

Việc tụng niệm thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề mang lại lợi ích không thể tách rời. Thần chú này giúp chúng ta có thể tránh được những khó khăn và chướng ngại trong cuộc sống. Nếu chúng ta tụng niệm thần chú này với lòng tin tưởng và tâm thành kính lễ, chúng ta sẽ nhận được sự gia hộ của Bồ tát và vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Hãy tụng niệm thần chú này hàng ngày để thấy được những phép lạ và lợi ích phi thường của nó.

1