Lịch trình (dự kiến) hành hương xuân Ất Mùi

0
122

LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN

HÀNH HƯƠNG THẬP TỰ XUÂN ẤT MÙI

TẠI ĐỒNG NAI – BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Ngày mùng 5 tháng Giêng (23/02/2015): 

 • 4 giờ 30: tập trung tại chùa Diệu Pháp, lễ Phật, thầy trụ trì ban huấn từ
 • 5 giờ: khởi hành – ăn sáng trên xe
 • 6 giờ: tác bạch cúng dường chùa Phước Viên
 • 7 giờ: tác bạch cúng dường – thăm cô nhi viện chùa An Lạc Hạnh
 • 8 giờ: tác bạch cúng dường chùa Bửu Lâm
 • 09 giờ: tác bạch cúng dường Phật Ân
 • 10 giờ: tác bạch cúng dường chùa Bửu Thiền
 • 11 giờ: tác bạch cúng dường Thiền viện Liễu Đức – ăn trưa tại chùa
 • 13 giờ: tác bạch cúng dường chùa Quán Thế Âm
 • 14 giờ 30: tác bạch cúng dường chùa Vạn Thông
 • 15 giờ 30: tác bạch cúng dường Chùa Phước Hải
 • 16 giờ 30: tác bạch cúng dường Thiền viện Trí Đức
 • 18 giờ 30: về lại chùa Diệu Pháp – hoàn mãn