Danh sách Quy y Vu Lan 2557

0
175

STT

HỌ

TÊN

NĂM SINH

PHÁP DANH

ĐƯỜNG

PHƯỜNG

QUẬN

1

Dương Như

Ngọc

Diệu Liên Bích

Nơ Trang Long

13

Bình Thạnh

2

Nguyễn Thi My

Hải

1991

Diệu Liên Tuệ

Phước Lộc

T.X Lagi

Bình Thuận

3

Bùi Văn

Hảnh

51 tuổi

Pháp Quảng Đạo

QL.13

Hiệp Bình Phước

Thủ Đức

4

Lê Thị Út

Hiền

1968

Diệu Liên Hoa

QL.13

Hiệp Bình Phước

Thủ Đức

5

Bùi Lê Xuân

Huyền

1990

Diệu Liên Trí

QL.13

Hiệp Bình Phước

Thủ Đức

6

Bùi Lê Xuân

Quý

1993

Pháp Quảng Nhân

QL.13

Hiệp Bình Phước

Thủ Đức

7

Từ Thị Thanh

Nhàn

1992

Diệu Liên Phước

Chung Cư Kim Sơn

13

Bình Thạnh

8

Đoàn Thị Thùy

Dung

1991

Diệu Liên Hảo

Bạch Đằng

15

Bình Thạnh

9

Nguyễn Thị Mai

Linh

Diệu Liên Thức

Cô Bắc

1

Phú Nhuận

10

Nguyễn Ngọc

Anh

Diệu Liên Khánh

Cô Bắc

1

Phú Nhuận

11

Nguyễn Ngọc

Diệu Liên Như

Cô Bắc

1

Phú Nhuận

12

Nguyễn Hồ Gia

Huy

Pháp Quảng Đạt

Cô Bắc

1

Phú Nhuận

13

Lưu Thị Thu

Hiền

13 tuổi

Diệu Liên Hòa

Đinh Tiên Hoàng

3

Bình Thạnh

14

Lưu Văn

Hậu

2010

Pháp Quảng Đắc

Đinh Tiên Hoàng

3

Bình Thạnh

15

Cam Thị

Vẹn

27 tuổi

Diệu Liên Nghĩa

Đinh Tiên Hoàng

3

Bình Thạnh

16

Trần Thanh

Thư

2004

Diệu Liên Nhã

Phùng Văn Cung

7

Phú Nhuận

17

Nguyễn Thị Lệ

Thu

1962

Diệu Liên Huệ

10

Phú Nhuận

18

Vũ Thị

Loan

51

Diệu Liên Phụng

Bình Lợi

13

Bình Thạnh

19

Phan Thị

Huyền

43 tuổi

Diệu Liên Giác

Đường Song Hành – Hà Nội

Phước Long A

9

20

Phan Thị

Duyên

57 tuổi

Diệu Liên Hội

Xô Viết Nghệ Tĩnh

25

Bình Thạnh

21

Phan Thị

Phương

45 tuổi

Diệu Liên Ngân

Điện Biên Phủ

22

Bình Thạnh

22

Thái Anh

Nhân

2000

Pháp Quảng Đức

Lê Đức Thọ

6

Gò Vấp

23

Thái Anh

Thư

1993

Diệu Liên Trúc

Lê Đức Thọ

6

Gò Vấp

24

Phan Thị

Bình

1985

Diệu Liên An

Quảng Bình

25

Phan Thị

Thủy

1991

Diệu Liên Thanh

Quảng Bình

26

Phan Thị

Thơm

1996

Diệu Liên Hương

Quảng Bình

27

Huỳnh Văn

Lượng

1989

Pháp Quảng Độ

Bình Phước

28

Nguyễn Thị Hương

Thảo

1985

Diệu Liên Phương

Gia Phú

1

6

29

Bùi Lê Phương

Dung

1990

Diệu Liên Mỹ

Phan Chu Trinh

24

Bình Thạnh

30

Trần Thị Thanh

Thủy

1937

Diệu Liên Vân

Đường Trục

13

Bình Thạnh

31

Nguyễn Thị Hoa

Huệ

1972

Diệu Liên Tâm

Bình Lợi

13

Bình Thạnh

32

Huỳnh Ngọc

Tài

1957

Pháp Quảng Trí

Nguyễn Thượng Hiền

5

Phú Nhuận

33

Nguyễn Thanh

Vân

1988

Diệu Liên Huyền

Đường Trục

13

Bình Thạnh

34

Bùi Thị Thanh

Tám

1951

Diệu Liên Đạo

Bình Lợi

13

Bình Thạnh

35

Lê Thị 

Thương

1993

Diệu Liên Hằng

Mỹ Hòa 4

Xuân Thới Thượng

Hóc Môn

36

Trần Lê Nữ Thục

Hiền

2005

Diệu Liên Từ

Điện Biên Phủ

25

Bình Thạnh

37

Nguyễn Hà Mỹ

Linh

1990

Diệu Liên Đăng

Nguyễn Xí

13

Bình Thạnh

38

Dương Lê Khánh

1994

Diệu Liên Phú

Thành Lũy

8

Tân Bình

39

Võ Thị Diệu

Lan

1993

Diệu Liên Hoàng

Vạn Kiếp

3

Bình Thạnh

40

Nguyễn Thị Diệu

Như

1994

Diệu Liên Nguyệt

Đường D5

25

Bình Thạnh

41

Bùi Thị Cẩm

Tiên

1994

Diệu Liên Hiền

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Bình Thạnh

42

Dương Thi Huyền

Trang

Diệu Liên Thu

Ung Văn Khiêm

25

Bình Thạnh

43

Phạm Thị Quỳnh

Phương

1994

Diệu Liên Mai

Nơ Trang Long

12

Bình Thạnh

44

Lê Thị Xuân

Hương

1994

Diệu Liên Đức

Nguyễn Bá Loan

Nguyễn Nghiêm

Quảng Ngãi

45

Hà Thị Thúy

Ngân

1993

Diệu Liên Hà

T.T Diêu Trì

Tuy Phước

Bình Định

46

Nguyễn Lam

Giang

1991

Diệu Liên Thủy

An Thạnh

Mỏ Cày

Bến Tre

47

Đặng Thị

Tho

1981

Diệu Liên Thuận

Đức Phổ

Quảng Ngãi

48

Đặng Thị Minh

Châu

1972

Diệu Liên Viên

Bình Phước

49

Dương Đức

Việt

2005

Pháp Quảng Thắng

Đường Trục

13

Bình Thạnh

50

Nguyễn Thị Kim

Huyền

1990

Diệu Liên Trân

220- Xô Viết Nghệ Tỉnh

21

Bình Thạnh

51

Nguyễn Kim

Ánh

1990

Pháp Quảng Đăng

220- Xô Viết Nghệ Tỉnh

21

Bình Thạnh

52

Phan Thị Tú

Quyên

1989

Diệu Liên Nhung

Nguyễn Xí

13

Bình Thạnh

53

Huỳnh Kim

Phượng

1978

Diệu Liên Oanh

Xô Viết Nghệ Tĩnh

28

Bình Thạnh

54

Lâm Minh

Toàn

1984

Pháp Quảng Phát

Hoàng Hoa Thám

6

Bình Thạnh

55

Lâm Nhật

Tâm

2006

Pháp Quảng Thành

Hoàng Hoa Thám

6

Bình Thạnh

56

Lâm Bảo

Ngọc

2008

Diệu Liên Châu

Hoàng Hoa Thám

6

Bình Thạnh

57

Nguyễn Trần Bảo

Vy

1995

Diệu Liên Thoại

Điện Biên Phủ

22

Bình Thạnh

58

Lê Thị Kim

Chi

1984

Diệu Liên Anh

Đường C1

Cộng Hòa – 13

Tân Bình

59

Nguyễn Phụng Vân

Khanh

2003

Diệu Liên Ân

Hoàng Hoa Thám

7

Bình Thạnh

60

Trần Tuấn

Kiệt

1978

Pháp Quảng Tài

Nguyễn Chí Thanh

5

10

61

Huỳnh Cẩm

1985

Diệu Liên Khai

Bạch Đằng

15

Bình Thạnh

62

Nguyễn Dương Thùy

Linh

1986

Diệu Liên Âm

Nguyễn Xí

13

Bình Thạnh

63

Nguyễn

Hóa

1959

Pháp Quảng Năng

Nơ Trang Long

13

Bình Thạnh

64

Nguyễn Mỹ

Duyên

1995

Diệu Liên Thành

Nơ Trang Long

13

Bình Thạnh

65

Nguyễn

Quang

2001

Pháp Quảng Minh

Nơ Trang Long

13

Bình Thạnh

66

Nguyễn Tuấn

Phong

1995

Pháp Quảng Hùng

Phan Văn Trị

11

Bình Thạnh

67

Lê Hoàng

Vinh

1992

Pháp Quảng Hiển

C/cư 346

11

Bình Thạnh

68

Nguyễn Thị Ngọc

Thúy

1995

Diệu Liên Hồng

Phan Văn Trị

11

Bình Thạnh

69

Nguyễn Thị Diệu

Hóa

1989

Diệu Liên Đạo

Hương Thủy

Thừa Thiên Huế

70

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn

1992

Diệu Liên Hạ

Hương Thủy

Thừa Thiên Huế

71

Nguyễn  Thị Thanh

Thúy

1963

Diệu Liên Lạc

Phan Văn Hân

17

Bình Thạnh

72

Nguyễn Ngọc Thúy

Vy

2007

Diệu Liên Lam

Phan Văn Hân

17

Bình Thạnh

73

Lê Thị

Hạnh

1972

Diệu Liên Bình

Nơ Trang Long

13

Bình Thạnh

74

Nguyễn Thị Hoa

Huệ

1972

Diệu Minh Tâm

Vạn Kiếp

3

Bình Thạnh

75

Nguyễn Kỳ

Lâm

1999

Pháp Quảng An

Vạn Kiếp

3

Bình Thạnh

76

Nguyễn Thị

Hường

1974

Diệu Liên Vân

Nguyễn Phúc Nguyên

10

3

77

Nguyễn Ngọc

Hiếu

1986

Diệu Minh Thảo

QL.13

Hiệp Bình Phước

Thủ Đức

78

Phạm Thị 

Thoán

1985

Diệu Minh Hằng

Tam Bình

Tam Phú

Thủ Đức

79

Nguyễn Thị

Hoa

1973

Diệu Minh Đức

Đông Hải

Phan Rang

Ninh Thuận

80

Lê Thị Bích

Vân

52 tuổi

Diệu Minh Pháp

Điện Biên Phủ

7

3

81

Lê Anh

Tuấn

57 tuổi

Pháp Quảng Tú

Đoàn Văn Bơ

12

4

82

Hoàng Thị

Nhật

78 tuổi

Diệu Minh Ánh

Đoàn Văn Bơ

12

4

83

Nguyễn Nam

Sơn

21 tuổi

Pháp Quảng Phú

Trần Bình Trọng

5

Bình Thạnh

84

Nguyễn Lê

Minh

17 Tuổi

Pháp Quảng Triết

85

Nguyễn Thị Kim

Phượng

51 tuổi

Diệu Minh Hạnh

Nguyễn Thái Bình

12

Tân Bình

86

Nguyễn Thị Thanh

Hương

1994

Diệu Minh Đạo

Lê Đức Thọ

6

Gò Vấp

87

Nghiêm Xuân

Tuấn

1994

Pháp Quảng Thiện

Bù Gia Mập

Bình Phước

88

Đặng Thị Thủy

Tiên

1991

Diệu Minh Phúc

Song Bình

Chợ Gạo

Tiền Giang

89

Trần Lệ

Xuân

1995

Diệu Minh Chánh

Nơ Trang Long

13

Bình Thạnh

90

Huỳnh Thị Thu

Nga

1985

Diệu Minh Thu

Mỹ Hòa 

Phù Mỹ

Bình Định

91

Huỳnh Thị Ngọc

Anh

Diệu Minh Duyên

QL.13

Hiệp Bình Phước

Thủ Đức

92

Nguyễn Thị

Ngọc

1992

Diệu Minh Châu

Nguyễn Văn Bảo

4

Gò Vấp

93

Phan Tấn

Tài

Pháp Quảng Giáo

QL.13

Hiệp Bình Phước

Thủ Đức

94

Phan Ngọc

Linh

Diệu Minh Giác

QL.13

Hiệp Bình Phước

Thủ Đức

95

Nguyễn

Long

2009

Pháp Quảng Thiệu

Đường Số 8

Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức

96

Nguyễn Ngọc Thanh

Vy

2009

Diệu Minh Thoại

Đường Số 8

Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức

97

Lâm Thị

Thu

1960

Diệu Minh Thủy

Đường Số 8

Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức

98

Nguyễn Gia

Phương

1958

Pháp Quảng Thức

Đường Số 8

Hiệp Bình Chánh

Thủ Đức

99

Phan Thị Chánh

1986

Diệu Minh Giáo

Lê Quang Định

7

Bình Thạnh

100

Hồ Hoàng

Linh

1985

Pháp Quảng Tâm

Đường 20

5

Gò Vấp

101

Trần Thị Thanh

Thủy

1985

Diệu Minh Thanh

Lê Hồng Phong

Nha Trang

Khánh Hòa

102

Nguyễn Thị Mỹ

Loan

1983

Diệu Minh Giao

Nơ Trang Long

13

Bình Thạnh

103

Đậu Thị

Mùi

64 tuổi

Diệu Minh Giác

Nơ Trang Long

13

Bình Thạnh

104

Lê Thị

1961

Diệu Minh Hỷ

 

 

 

105

Nguyễn Thị Kim

Liên

1971

Diệu Minh Hoa

Đinh Tiên Hoàng

1

Bình Thạnh

106

Trương Thị Ngọc

Lan

1965

Diệu Minh Hương

Xô Viết Nghệ Tỉnh

25

Bình Thạnh

107

Trương Ngọc

Thọ

1965

Diệu Minh Ân

Bình Lợi

13

Bình Thạnh