CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN KỲ SIÊU CHẨN TẾ

0
182

 

CHƯƠNG TRÌNH
 
ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN KỲ SIÊU CHẨN TẾ
 
Anh Hùng,Liệt Sĩ, Bách Tánh Chư Hương Linh

Ngày 25 tháng 07 năm 2010 (nhằm ngày 14 / 06 / Canh Dần)

************************

  • 7h 00 : Phật Tử Vân Tập

  • 7h 30 : Cung Đón Chư Tôn Thiền Đức

  • 8h 00 : Lễ Hưng Tác Thượng Phan

  • 8h 30/ : – Khai Kinh Bạch Phật

                        – Thỉnh Tiêu Diện

                       – Cúng Tiến Chư Hương Linh

                         -Thủy Táng Cốt

  • 11h 00 : Thọ Trai

  • 14h 00 : Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Liệt Sỹ

  • 15h 00 : Đăng Đàn Chẩn Tế

  • 19h 00 : Hoàn Mãn

                                                                              BAN TỔ CHỨC