vietnamnet: Vu Lan ấm áp ở Sài gòn

0
119

Tại chùa Diệu Pháp (Bình Thạnh) hàng trăm người đổ về để cùng nhau tham gia nghi lễ “phóng sinh” chim và cá.

http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/86799/vu-lan-am-ap-o-sai-gon.html