V/v xây dựng cầu Út Nhì – Đồng Tháp

0
128

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN BÌNH THẠNH

ĐỘC LẬP  – TỰ DO – HẠNH PHÚC

CHÙA DIỆU PHÁP

188 Nơ Trang Long, Phường 13 Q. Bình Thạnh

Số:       27 /2014/CDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng  07  năm 2014

 

Về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu Út Nhì Ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện Lai Vung – Tỉnh Đồng Tháp.

 

 

Kính gửi: 

 

 – Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Xã Định Hòa,          huyện Lai Vung – Tỉnh Đồng Tháp;

– Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, Xã Định Hòa,         huyện Lai Vung – Tỉnh Đồng Tháp

                         

Vừa qua, Chùa Diệu Pháp có nhận được Thư  ngỏ của Ủy ban nhân dân và Hội Chữ Thập Đỏ Xã Định Hòa, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp đề nghị hỗ trợ giúp đỡ kinh phí xây dựng cầu Út Nhì có đặc điểm và kết cấu như sau:        

        – Tên gọi: Cầu ÚT NHÌ hiện trạng là cầu gỗ, nên việc đi lại của các cụ phụ lão và các em học sinh hết sức nguy hiểm;

        – Vị trí: gần Sông Hậu thuộc Ấp Định Thành, Xã Định Hòa, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp;

        – Dự kiến xây dựng mới bằng Bê tông cốt thép gồm 3 nhịp, có tổng chiều dài 21m, rộng 2m; độ tỉnh không 3,5m.

        – Tổng kinh phí  xây dựng là 73.076.000 đồng (không kể chi phí nhân công do nhân dân địa phương đóng góp).

        Ban Trị sự Chùa Diệu Pháp và Đạo Tràng Phóng Sanh đã bàn bạc, trao đổi thống nhất và đồngý  hỗ trợ cho bà con Ấp Định Thành Xã Định Hòa, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp toàn bộ kinh phí xây dựng cầu Út Nhì là 73.076.000 đồng  (Bảy mươi ba triệu, không trăm, bảy mươi sáu ngàn đồng) theo như Bảng Dự toán và đề nghị của Ủy Ban nhân dân xã và Hội Chữ Thập Đỏ trong thư ngỏ.

        Nay xin thông báo đến của Ủy ban nhân dân và Hội Chữ Thập Đỏ Xã Định Hòa, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp được biết và đề nghị liên lạc với Đạo Tràng Phóng Sanh và Chùa Diệu Pháp để thống nhất chương trình, kế hoạch, tiến độ triển khai thi công và tiếp nhận kinh phí xây dựng.

        Trân trọng Kính chào.   

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu.

TM. CHÙA DIỆU PHÁP

KT. TRỤ TRÌ

PHÓ TRỤ TRÌ

 

Đại đức Thích Nguyên Bình