Tôn giáo đơn giản

0
217

– Chúng ta có thể sống thiếu tôn giáo và thiền định, nhưngchúng ta không thể tồn tại nếu không có tình người.

 -Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là sự tử tế.

 – Hãy trở nên tử tế bất cứ khi nào có thể.Trên thực tế, ai cũng có thể trở nên tử tế.

 .- Đây là tôn giáo đơn giản của tôi.Không cần tu viện; không cần triết học phức tạp. Bộ não và trái tim của chúngta là chùa chiền của chúng ta; triết học là lòng tử tế.

   Đức Dalai Lama 14