Tới Thủy Sơn, ngẩn ngơ chốn thiên thai…

0
126

Thủy Sơn cao 106m, rộng khoảng 15ha, đường lên đỉnh 156 bậc đá, có nhiều động thạch nhũ, nhiều chùa, tháp được xây cất từ lâu đời và cả mới phục dựng…

Các hang động, chùa chiền nổi tiếng như: Động Huyền Không, động Hoa Nghiêm, động Vân Thông; chùa Tam Thai, chùa Linh Ứng, chùa Tôn Tam; Vọng Giang Đài, Vọng Hải Đài, Bảo tháp Xá Lơi…

Lên chốn Thiên thai
 
 
“Sơn Thủy” hữu tình
 
Thấp thoáng mái chùa, đỉnh tháp
“Nam vô a di đà Phật” – chốn Thiền
 
Chùa Tam Thai, đường lên 156 bậc…
 
Bảo tháp bình yên
Bước ra từ chốn bồng lai
 
Kinh pháp – cội rễ Cửa Thiền
 
Những hang, động kỳ bí ở Thủy Sơn
Từ Vọng Giang Đài nhìn về phía Trường Giang, Cẩm Lệ

Nguyễn Bình (Dân Việt)