Thông báo cứu trợ

0
126
Kính thưa quý Phật tử.
 
Hai cơn bão số 9 và 11 vừa qua đã đổ bộ vào miền Trung gây ra những mất mát lớn lao và bao hậu quả nặng nề khác đối với đồng bào miền Trung ruột thịt. Với tinh thần “lá rành đùm lá rách”, Chùa Diệu Pháp đã tổ chức chuyển cứu trợ đến với người dân Quảng Ngãi đang khó khăn và dự kiến sẽ tiếp tục cứu trợ tỉnh Phú Yên.
 
Tuy nhiên, mặc dù ngày kết thúc vận động cứu trợ tỉnh Phú Yên kết thúc vào ngày 30/11/2009 nhưng đến hôm nay nhà chùa vẫn chưa có thể tổ chức chuyến cứu trợ Phú Yên được. Nguyên nhân vì các Phật tử đã dốc hết khả năng tài chính có thể vào chuyến cứu trợ Quảng Ngãi lần trước. Đồng thời, do chưa đủ quà cho chuyến đi nên nhà chùa đã tạm hoãn tổ chức chuyến đi Phú Yên.
 
Vì thế, nhà chùa một lần nữa kêu gọi quý vị Phật tử tiếp tục đóng góp thêm về mọi mặt để nhà chùa có thể sớm mang những phần quà đầy tình người đó đến với đồng bào miền Trung ruột thịt vẫn còn đang đối mặt với khó khăn.
 
Kính thông báo.