SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI ĐI HÀNH HƯƠNG THẬP TỰ ĐẦU NĂM 2017

0
151

 SƠĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 1 – HÀNH HƯƠNG XUÂN  ĐINH DẬU (Dự Kiến)

THẦY PHỤ TRÁCH:

                                     T.

TÀI XẾ

 

NHÀ XE 1

NHÀ XE 2

THẦY HD

THẦY HD

NHÀ XE 3

CAO THỊ TRIẾT

NGUYỄN T LIÊN HƯỜNG

NG T LIÊN HỒNG

BÙI THỊ BẢY

ĐINH THỊ MAI NƠ

QUAY PHIM

LÊ TỐT NGHIỆP

VÕ THỊ ĐỖ

TRẦN THỊ TRANG

LÊ THỊ KIM THU

BÙI BẠCH YẾN

VÕ THỊ MỸ ĐỨC

PHẠM THỊ PHƯỢNG

VĂN THỊ HÀ

PHẠM THỊ ÍCH

TRẦN THỊ HUỆ

NGUYỄN T ĐÀO

ĐINH NG TIẾN THỊNH

NGUYỄN T BẢO YẾN

LÊ MINH HÙNG

NGUYỄN LAN ANH

NGUYỄN THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ GIANG

NGUYỄN T THU THUỶ 0906718920

HỒ THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ NHIỄU

NGUYỄN THỊ NIỀM

ĐẶNG T THANH THUÝ

LÊ THỊ THÂN

ĐẶNG T THANH TRÚC

BÙI THỊ PHƯƠNG

LƯU SA

ĐÀO THỊ VÂN

TÂM . SV

THƯ . SH

 

NG T HUYNH ANH

NG T DIỆU HƯƠNG

HOÀNG T NGA

VŨ THỊ HẠ

NGÔ THỊ LỢI

 

 

  SƠĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 2 – HÀNH HƯƠNG XUÂN  ĐINH DẬU (Dự Kiến)

THẦY PHỤ TRÁCH:

                                     T.

TÀI XẾ

 

NGUYỄN T THU THUỶ (76T)

DIỆU THÔNG

THẦY HD

THẦY HD

LÊ PHÚC THÁI

TRẦN THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN ĐỨC TRUNG

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

VÕ THỊ THU HÀ

NGUYỄN THÁI BÍCH NGỌC

TRƯƠNG THỊ KIM

TRẦN THỊ CỦA

LƯU THỊ ĐẤU

MAI ĐẶNG XUÂN TRANG

HOÀNG MINH THIỆN

NGUYỄN T BẢO TOÀN

NGUYỄN MINH TÂM  

CHÚC MINH

DIỆU PHỔ

LIÊN HUYỀN

PHẠM ÁNH TUYẾT

VŨ THỊ QUÝ

HOÀNG THỊ THU VÂN 

NGUYỄN THỊ LỢI

ĐINH THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ ĐÀO

DƯƠNG THỊ THÁI

NGUYỄN THỊ THANH

DIỆU UYỂN

LIÊN HỒNG

LÊ THỊ KIM NGÂN

TRẦN THỊ TÚ

LIÊN ANH

LIÊN LOAN

DIỆU LIÊN

LIÊN PHỤNG

DIỆU MINH TUỆ

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

 

CHÚ HỶ

CHÚ ĐẠI

CHÚ THIỆN

DÂN. SH

MAI. HT

 

 

  SƠĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 3 – HÀNH HƯƠNG XUÂN  ĐINH DẬU (Dự Kiến)

THẦY PHỤ TRÁCH:

                                     T.

TÀI XẾ

 

PHAN THỊ HOÀNG LINH

TRẦN ĐỨC NGHĨA

THẦY HD

TÙNG . HT

NGUYỄN THỊ THU TÂM

NGUYỄN THỊ KIM ANH

TÔ MINH NGỌC

TRẦN THỊ PHƯƠNG THANH

TRẦN THỊ NGA

ĐỖ THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ THUÝ ANH

NGUYỄN THỊ ANH SƠN

PHẠM THỊ ĐÀO

NHÂM THỊ ĐÔNG

PHẠM THỊ HIẾU

NGUYỄN THỊ HỒI

HUỲNH DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC

DƯƠNG THỊ BÍCH KIỀU

LÊ THỊ THU VÂN

BÙI THỊ DẦN

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

HUỲNH TUYẾT LINH

PHẠM THỊ NGỌC HÂN

LÊ THỊ BÍCH HÀ

TRẦN THỊ MINH

NGUYỄN THỊ TĨNH

NGUYỄN THỊ MỪNG

LÊ THỊ BÍCH VÂN

TRẦN THỊ THU TÂM

VÕ THỊ KIỀNG

NGUYỄN THỊ HẬU

NGUYỄN THỊ VÂN

CÔ SÁU

NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN

DƯƠNG THỊ THUỲ TRANG

NGUYỄN THỊ HUY

NGUYỄN THỊ KHANH

ĐẶNG THỊ NHUẬN

TUYẾT. SH

NGUYỄN THANH HẢI

 

NGUYỄN THỊ TUYẾT

HUỲNH THỊ KIM THU

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ ĐÀO

 

 

  SƠĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 4 – HÀNH HƯƠNG XUÂN  ĐINH DẬU (Dự Kiến)

THẦY PHỤ TRÁCH:

                                     T.

TÀI XẾ

 

TRẦN VĂN TÁNH

VƯƠNG THỊ KIM DUNG

THẦY HD

THẦY TIẾN

TRẦN VƯƠNG NGỌC THANH

CHƯỚNG QUỲNH MAI

LÊ THỊ HỒNG

HỒ THỊ NIỆM

NGUYỄN VĂN DŨNG

TRẦN QUANG TĂNG

TRẦN THỊ THUỲ DUNG

CHẾ THỊ THẢO

LÊ HỒ MINH TRÍ

QUỲNH THỊ MỸ HẠNH

LÊ THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH

LÊ THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN VĂN HẠNH

NGUYỄN VĂN DUY

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

CON CÔ LAN

CÔ LAN

LÂM THỊ HUỲNH HOA

LÂM DUY BÌNH

ANH DŨNG

ANH HÙNG

LÂM VĂN THANH

LÂM VŨ TRÚC MAI

CÔ HAI

CÔ ANH

LÂM THANH QUANG

LÂM GIA LINH

CÔ HOA

CHÚ THẬT

VŨ THỊ THẾ NGỌC

NGUYỄN NGỌC DUNG

CHỊ HIẾU

TRƯƠNG THỊ DIỆU TRINH

NGUYỄN THỊ THU

ĐÀO THỊ TỚI

 

ANH PHI

TÈO. SV

HƯƠNG. SH

CHÚ TRUNG

CHÚ THẮNG

 

 

  SƠĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 5 – HÀNH HƯƠNG XUÂN  ĐINH DẬU (Dự Kiến)

THẦY PHỤ TRÁCH:

                                     T.

TÀI XẾ

 

LÊ THỊ MÌ

NGUYỄN THỊ TÂN

THẦY HD

CHÚ AN

NGUYỄN THUÝ HOA

LÊ THỊ VIÊN

HÀ THỊ NGỌC DẬU

NGUYỄN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

ĐỖ SỸ NGUYÊN

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG

ĐỖ THỊ NHUNG

ĐỖ THỊ HOÀNG MAI

NGUYỄN THỊ MÙI

NGUYỄN BÌNH MINH

CAO VĂN XẾ

VÕ THỊ CÚC

NGHIÊM THỊ TƯ

PHAN THỊ DƯ

NGUYỄN THỊ SÁO

ĐỖ TRỌNG CHÂU

LÊ THỊ NHẪN

CAO THỊ XÊ

TRƯƠNG THUỲ ĐOAN TRANG

DƯƠNG THỊ THU HÀ

CAO THỊ NGỌC HƯƠNG

NGÔ TRỊNH MINH NHƯ

DƯƠNG NGỌC HẢI

HỨA THỊ NGỌC HIỀN

PHẠM THỊ THOÁNG

MINH TÂM

VƯU TÚ ANH

DƯƠNG NGỌC GIA HÂN

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

HỨA THỊ HIỆN

NGUYỄN TÚ NGỌC NHƯ

NGUYỄN ANH MINH NHI

 

CHÚ PHƯỚC

CHÚ THỨC

CHÚ TUẤN

VŨ. SV

NGUYỄN QUỐC ĐĂNG KHOA

 

  SƠĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 6 – HÀNH HƯƠNG XUÂN  ĐINH DẬU (Dự Kiến)

THẦY PHỤ TRÁCH:

                                     T.

TÀI XẾ

 

HUỆ MINH 1

HUỆ MINH 2

THẦY HD

KHOẺ. SH

HUỆ MINH 3

HUỆ MINH 4

TRẦN THỊ HIẾU

TRẦN THỊ UYÊN TRANG

HUỆ MINH 5

HUỆ MINH 6

TRẦN THỊ VÂN ANH

TRẦN NGỌC HẠNH

HUỆ MINH 7

HUỆ MINH 8

NGÔ THANH DANH

TẠ PHƯƠNG UYÊN

HUỆ MINH 9

HUỆ MINH 10

TRẦN THỊ HOA

TRẦN THỊ TƯ

HUỆ MINH 11

HUỆ MINH 12

NGUYỄN ĐÌNH LÀNH

PHẠM THỊ THỨ

HUỆ MINH 13

HUỆ MINH 14

DƯƠNG CUNG LIÊN

NGUYỄN THỊ CHÍN

VIÊN LỘC 1

VIÊN LỘC 2

TRẦN KIM CHƯỞNG

HỒ THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ VÂN

VÕ THỊ THỌ

LÊ THỊ KIM OANH

LÝ KHÁNH PHỤNG

NHƯ HOA 1

NHƯ HOA 2

NGUYỄN THỊ NGA

CHỊ THANH

 

NHƯ HOA 3

HÀ. SH

HOÁ. SH

PHÙNG THỊ MINH HIẾU

PHÙNG ĐỨC HẠNH

 

 

  SƠĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 7 – HÀNH HƯƠNG XUÂN  ĐINH DẬU (Dự Kiến)

THẦY PHỤ TRÁCH:

                                     T.

TÀI XẾ

 

VŨ THỊ KIM NGỌC

CAO THỊ GIÀU

THẦY HD

CHÚ TÁNH

MAI THỊ NGỌC MINH

LÊ THỊ QUỲNH MAI (65T)

VÕ THỊ HỒNG

TRẦN THỊ HAI

PHẨM MINH THU

NGUYỄN THỊ BẢO

HIẾU SH

TRẦN THỊ CHÍN

BÙI THỊ ĐƯỢC

NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

HỨA ÁI LAN

HỨA ÁI KIM

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ KIM CHI

HỨA VĨNH PHƯỚC

HỨA CHÍ DŨNG

BÙI MINH QUANG

NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN

LẠI TRUNG HIẾU

LẠI BỬU CHÂU

PHẠM PHƯƠNG NGHI

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ VIÊN

NGUYỄN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ HOÀ

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

VÕ THỊ THANH THUỶ

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

DIỆU TÂM LƯỢNG

NGUYỄN THỊ KHANH

NGUYỄN THỊ  NHUNG

ĐOÀN THỊ KHÁNH LINH

CAO NGỌC MINH THƯ

LÊ THỊ MINH TÂM

VÕ THỊ LAN

 

BÌNH. SV

NIÊN . SH

ĐẶNG TUỆ NHI

CHÂU KIM PHƯỢNG

PHAN THỊ MƯỜI