Nhà thuốc dành cho người nghèo

0
297

Vào ngày chủ nhật hàng tuần, nhà chùa có tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo. Tuy nhiên, do số lượng người khám bệnh quá đông mà số lượng thuốc của nhà chùa có hạn nên không thể đáp ứng hết nhu cầu của người bệnh.

Vì thế, nhà chùa mong quý Phật tử hãy phát tâm cúng dường thuốc để nhà chùa có thể phát cho nhiều người hơn, góp phần làm giảm nỗi đau về bệnh tật của người bệnh. Được như thế là đã làm đúng theo lời Phật dạy và mang lại an lạc cho người cúng dường lẫn người bệnh.