Lễ Ngũ Bách Danh

0
125

    Ngày 05 tháng 04 năm 2015,nhằm ngày 17 tháng 02 năm Ất Mùi, đông đảo nhân dân tín đồ Phật tử đã vân tập vềchùa Diệu Pháp để tham dự lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo dưới sự chứngminh của chư tôn đức Tăng tại bổn tự.

    Năm nay, đại chúng trì tụng Đại bi thập chú 108 biến và lạy 500 danh hiệuđức Bồ tát Quán Thế Âm.

    Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm thành kính. Đại chúng nhấttâm, lắng lòng hướng về Ngài như người Mẹ hiền che chở cho con thơ giữa cuộc đời.Từng câu, từng lời niệm đi vào tâm tư những người tham dự, luôn hướng lòng về Đứcmẹ hiền Quán Thế Âm.

    Quán Thế Âm (觀世音), cũng gọi là Quán TựTại, Quan Âm, là một trong những vị Bồ tát có hạnh nguyện cứu khổ, cứu nạn cho mọi chúngsinh. Có nhiều luận giải khác nhau về nguyên nghĩa tên Ngài. Có người hiểu danhhiệu Ngài là một “người nam” quán chiếu thế giới, có người hiểu là vị Bồ tát lắngnghe mọi tiếng thế gian.

    Nhìn chung, Bồ tát Quán Thế Âm là thể hiện lòng Bi, một trong hai dạng củaPhật tính. Vì vậy, mọi người gọi Bồ tát là bậc Đại Bi. Dạng kia của Phật tínhlà Trí huệ, là đặc tính được Bồ tát Văn-Thù-Sư-Lợi thể hiện. Quán Thế Âm là vịBồ tát thể hiện nguyện lực của Phật A-Di-Đà và được xem như quyến thuộc của Phật A-Di-Đà (Tịnh độ tông). Với lòng từ bi vô lượng,Quán Thế Âm thể hiện sức mạnh huyền diệu cứu giúp mọi chúng sinh quán tưởng đếnmình lúc gặp hiểm nguy.

    Qua pháp hội này nhằm nhắc nhở đại chúng mỗi người nên tự quán chiếu lạitự tâm, lắn nghe tiếng gọi cõi lòng để từ đó mở rộng tấm lòng đó với bản thânvà tha nhân. Với bản thân cần phải tu sửa những lỗi lầm mà mình đã tạo, biếtvun bồi những thiện nghiệp mà mình đang xây dựng, với tha nhân cần mở rộng lòngbao dung tha thứ, biết chia sẽ những điều hay điều tốt đẹp với mọi người để mỗimỗi người tìm về chân lý ngõ hầu đến cõi an lạc tịch tịnh. Việc tu hành cũng giốngnhư một người kinh doanh, buông bán, cần phải cần kiệm tích góp những đồng tiềnnhỏ để trở thành một gia tài lớn. Người tu hành cũng phải tu từ những cái nhỏ,sửa những lỗi nhỏ để vun bồi thành đạo nghiệp lớn. Nếu hôm nay không chuẩn bị mộttư lương một gia tài thì ngày sau ắt khó có thiện quả.

   Hy vọng rằng trong mỗi hành giả khi bước chân vào con đường chân lý phảinắm vững được bước đi ban đầu, việc quán chiếu lại tự tâm để nhìn cái sai của bảnthân và giúp ích cho tha nhân là điều cần thiết cho con đường tu tập. Nếu mỗingười hiểu được điều đó chính là Quán Thế Âm.

* Sau đây là một số hình ảnhngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm :