Hình ảnh một số buổi lễ trong ngày rằm tháng Giêng

0
142
                          Hôm qua, ngày rằm tháng Giêng, chùa Diệu Pháp đã long trọng, trang nghiêm tổ chức một số khóa lễ truyền thống của nhà Phật cho các thiện nam tín nữ Phật tử tham gia. Xin gửi đến quý vị một số hình ảnh của các buổi lễ vừa qua:

Thầy Nguyên Pháp – trụ trì chùa Diệu Pháp đã làm lễ sám hối và truyền Tam quy Ngũ giới cho các Phật tử. Các Phật tử sau khi làm lễ quy y giờ đây đã trở thành đệ tử của đức Phật khi được quý thầy truyền trao giới pháp, đặt pháp danh và được chỉ dạy cách thức tu hành sao cho đúng pháp, đúng với lời Phật dạy. Thầy trụ trì cũng đã có lời mong mỏi các Phật tử hãy giữ đúng giới luật đã được truyền, siêng năng tu tập, hành thiện tích đức để xứng đáng là một người đệ tử Phật.

Cũng trong sáng qua, nhà chùa đã cử hành lễ phóng sanh với sự tham gia của chư Tăng, đạo tràng phóng sanh chùa Diệu Pháp và quý Phật tử thập phương. Đã có rất nhiều sự Phật tử phát thiện tâm để làm phóng sanh các loài hữu tình, làm việc thiện như lời đức Phật đã dạy. Buổi lễ được chủ trì bởi Đại đức Thích Nguyên Quang cùng quý thầy trong ban nghi lễ chùa Diệu Pháp.

Chiều qua, nhà chùa đã lập đàn cúng thí cô hồn để nguyện cầu cho các hương linh, vong linh, các cô hồn uổng tử được thoát khỏi kiếp khổ mà siêu sanh Tịnh Độ