Đức Dalai Lama: Cải đạo là đi ngược thông điệp của Chúa

0
123

Ngàiphê phán rằng : Đó là một hình thức chiến tranh chống lại các dân tộckhác và các nền văn hóa khác không giống với văn hóa và dân tộc của cácnước Thiên chúa giáo, và như thế là đi ngược lại với thông điệp của đứcChúa Trời.

Ngài cũng đã không đồng ý với đức Giáo hoàng (Vatican) về cách gọi : “Á châu là mảnh đất truyền bá Phúc âm trong thiên niên kỷ thứ III“.

Ngài còn cho rằng: Sự kiện người Tây Phương hôm nay bỏ đạo, hoặc cóthiên hướng giảm súc trong việc đi nhà thờ không phải là lý do để(Vatican) tìm cách cải đạo những người nghèo khổ ở Đông phương.

Ngài khuyên đức Giáo hoàng (Vatican) rằng: Tốt hơn hết là Giáo hoàngnên chăm lo sự an lạc tâm linh cho những người Thiên chúa giáo ngaytrên quê hương của quý vị…

Dưới đây là trích đoạn liên quan đến vấn đề cải đạo trong bài báo của Tuần san Le Point do Hoang Phong chuyển ngữ:

Le Point : Ngài cũng chống cả việc cải đạo?

Đức Đạt-Lai Lạt-Ma: Nhất định là chống! Quý vị lànhững người Thiên chúa giáo, quý vị đang làm một việc hoàn toàn lỗithời và quá xa xưa, đấy là việc nhiệt tình lôi kéo người khác theo tôngiáo của mình (prosélytisme – proseletysm).

Tại Mông cổ chẳng hạn, các nhà truyền giáo Thiên chúa giáo cải đạocho hàng nghìn người trước kia theo Phật giáo Tây tạng. Đồng thời ngườiTrung quốc tại Tây tạng khuyến khích các vị cố đạo của quý vị cải đạonhững người đồng hương của chúng tôi.

Tại các vùng miền đông Ấn độ các nhà truyền giáo người Mỹ sử dụngcác phương tiện tài chính để cải đạo các bộ tộc miền núi nghèo đói, côlập họ với cội nguồn, văn hóa và lối sống lâu đời của tổ tiên họ đểlại.

Như thế thật không hợp lý: thế giới phải ngày càng cởi mở hơn. Quývị thi hành việc cải đạo, đấy là một hình thức chiến tranh chống lạicác dân tộc khác và các nền văn hóa khác không giống với dân tộc và vănhóa của quý vị. Như thế không đúng với thông điệp của đức Chúa Trời(Christ) !

Le Point: Thưa Ngài, Ngài có biết là một triệu người Pháp đến gần với Phật giáo hay chăng?

Đức Đạt-Lai Lạt-Ma: Thế à ? Người ta bảo với tôi làcon số này lên đến 5 triệu kia mà [Ngài cười] ! Tôi xin trả lời câu hỏinày bằng hai cách khác nhau : trên khía cạnh tích cực người Pháp rấtthích tìm hiểu và học hỏi – thật vậy tôi còn nhớ lần đầu tiên đến Phápvào khoảng năm 1973 thì phải, tôi vô cùng ngạc nhiên vì các ký giả đãđặt các câu hỏi rất cao siêu gần với lãnh vực triết học ; trái lại ngàynay tôi nhận thấy Phật giáo Tây tạng trên đất Pháp tương tự như là mộtphong trào và người Pháp có vẻ dễ thay đổi quan điểm – đấy là gì mà tôikhông tán thành – điều đó chứng tỏ nền móng tín ngưỡng lâu đời không hềăn sâu vào văn hóa của quý vị, sự bành trướng dễ dàng của Phật giáo đãchứng minh điều ấy.

Le Point: Vậy có thể xem đấy là một phong trào Phật giáo?

Đức Đạt-Lai Lạt-Ma: Có vẻ như thế! Và tôi không tánthành một “phong trào” Phật giáo. Hơn nữa tôi nghĩ rằng người Pháp theoThiên chúa giáo đã lâu đời vì thế cứ giữ lấy tín ngưỡng của mình. Tốtnhất cứ bảo tồn giá trị truyền thống của mình.

Chỉ khi nào đã suy nghĩ thật cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng và thấyPhật giáo có thể mang lại một cái gì đó nhiều hơn so với Thiên chúagiáo thì khi đó mới nên theo Phật giáo.

Le Point: Có đúng là Đức Giáo hoàng đang cố gắng tìm cách ngăn chận sự suy tàn của Thiên chúa giáo hay không?

Đức Đạt-Lai Lạt-Ma: Đúng, hành động như thế rất tốt ;hơn nữa tôi còn nhận thấy Giáo hoàng thật tuyệt vời, là một vị thầy tâmlinh thành thực quan tâm đến các vấn đề đang chi phối thế giới ngày nay.

Ngược lại, hơn một lần, tôi không đồng ý với cách Ngài gọi “Á châu là mảnh đất truyền bá Phúc âm trong niên kỷ thứ III“.Sự kiện ngày nay tại Tây phương không mấy khi có người đến nhà thờ vàthiên hướng giảm sút không phải là một lý do để tìm cách cải đạo nhữngngười nghèo khổ ở Đông phương và để đào tạo các tu sĩ, các bà xơ(soeur) ở Ấn độ [rất nhiều nhà truyền giáo và các bà xơ Thiên chúa giáohoạt động tại Phi châu chẳng hạn, là người Ấn gốc Kérala hay TamilNadu].

Tốt hơn hết là Giáo hoàng nên chăm lo sự an lạc tâm linh cho nhữngngười Thiên chúa giáo ngay trên quê hương của quý vị : hiện nay sựkhủng hoảng tâm linh đang thật sự xảy ra tại Tây phương, sự khủng hoảngđó đòi hỏi những phương thuốc hữu hiệu.

Le Point: Thế nhưng Thiên chúa giáo và Phật giáo cùng chia sẻ một số giá trị nào đó, có đúng thế không?

Đức Đạt-Lai Lạt-Ma: Hoàn toàn đúng như thế: cùng nêucao tình yêu thương đồng loại, chủ trương lòng từ bi, sự tha thứ vàgiúp con người vượt lên các thói hư tật xấu…

Tất cả các tôn giáo lớn đều mang mục đích giống nhau. Tuy nhiên phảinói Phật giáo có đôi chút khác biệt với Thiên chúa giáo: chúng tôi tincó vô lượng kiếp – và quý vị chỉ tin có một kiếp.

Quý vị tin có một Vị Sáng Tạo – và chúng tôi thì không. Quý vị tincó sự tự do ý chí (libre arbitre – free will) – và chúng tôi thì nhấtquyết đấy là do nơi nghiệp…

(phattuvietnam)