DANH SÁCH ĐI HÀNH HƯƠNG TỪ THIỆN ĐÀ LẠT Ngày 8, 9, 10 / 12 / 2017 nhằm ngày 21, 12, 23 / 10 / ĐINH DẬU

0
184

DANH SÁCH ĐIHÀNH HƯƠNG TỪ THIỆN ĐÀ LẠT

Ngày 8, 9, 10/ 12 / 2017 nhằm ngày 21, 12, 23 / 10 / ĐINH DẬU

 

 

KHÁCH NHÓM: 97 người

Nhóm 1:  3 người

CHÂU THỊ BÍCH THUẬN – 63 T- 0903.661.861 – SAY XE

CHÂU ĐƯC HIẾU – 68 T – SAY XE

BÙI THỊ HIẾU – 66 T – SAY XE

 

Nhóm 2: 2 người

CAO THỊ XÊ – 70T

CAO THỊ NGỌC HƯƠNG – 50 T

 

Nhóm 3: 5 người (XIN NGỒI GHẾ TRƯỚC VÀ GẦN NHAU)

TRẦN THỊ ĐẠI – 75 T  -0168.279.0897

PHẠM THỊ CHIẾN – 70 T – 0906.487.820

NGUYỄN THỊ LÀ  – 73 T-

NGUYỄN THỊ LAN  – 62 T- 0126.364.8131

BÙI THỊ DẦN

 

Nhóm 4 ( Cúng chuông): 7 người

 LÊ THỊ THU PHƯƠNG -49 T

ĐOÀN LUÔNG – 54 T

TRẦN THỊ THU HỒNG – 57 T

LÊ THỊ HOÀ – 61 T

PHAN THỊ HAI – 65 T

PHAN THỊ OANH – 65 T

ĐOÀN THỊ TOẢ – 65 T

 

Nhóm 5: 4 người  ( ngồi ghế hàng ngang)

NGUYỄN THỊ BA – 71T- SAY XE

TRẦN THỊ THU – 66T – SAY XE

HỒ THỊ MỸ DUNG – 56T – SAY XE

NGUYỄN THỊ LAN – 58T – SAY XE

 

Nhóm 6+7: 6 người ( ?Bát Nhã)

TRẦN THỊ TRANG – 72 T – SAY XE

VÕ THỊ ĐÕ – 73 T – SAY XE

NGUYỄN THỊ MINH THƯ – 63 T

NGUYỄN HUỲNH ANH – 51 T (ngồi cuối xe )

VŨ THỊ HẠ – 62 T –  (ngồi cuối xe )

NGÔ THỊ LỢI – 64 T – (ngồi cuối xe )

 

Nhóm 8: 3 người

CÔ HUỆ MINH – 60 T – 0167.834.4227 – SAY XE

THANH HOÀNG – 36 T – SAY XE

TRỌNG NGHĨA – 35 T – SAY XE

 

 Nhóm 9: 7 người đi chung xe th Đạt

HUỲNH THỊ NHỨT – 59 T – 0907. 414. 562 – SAY XE

HUỲNH THỊ CHAY – 64 T – SAY XE

HUỲNH THỊ KIM – 58 T SAY XE

TRẦN THỊ HOÀ – 57 T – SAY XE

TRẦN THỊ NAM – 57 T – SAY XE

LÊ THỊ SƯƠNG – 53 T – SAY XE

HUỲNH NGỌC DIỆP – 58 T

 

Nhóm 10: 2 người

PHAN THỊ DƯ – 78 T – 0903.199.495

BÀ HAI – 70 T

 

Nhóm 11+12 (chị Duyên):  6 người  đi xe th Đạt 

NGUYỄN THANH HẢI – 59 T – 0937. 468. 187

VÕ THỊ KIỀN – 53 T –

TRẦN THỊ THU TÂM – 46 T – 0908.203.715

LÝ HÀ MY – 24 T –

NGÔ THỊ KIM ANH – 59 T – SAY XE

NGUYỄN THỊ THU TÂM 52 T – SAY XE

 

Nhóm khách th Bình: 1người  

 

Nhóm 13 ( Bát Nhã): 4người

HOÀNG THỊ BÍCH – 71 T – 0987.283.944 – SAY XE

NGUYỄN THỊ KHẢI – 78 T – SAY XE

NGUYỄN THỊ LOAN – 73 T – SAY XE

NGUYỄN LAN ANH – 72 T – ( Xin ngồi cuối xe )

 

Nhóm 14 : 3 người

LÊ THỊ BẠCH – 0285.403.5819

LÊ THỊ HÊN

BÙI LÊ MINH PHÚC (NAM)

 

Nhóm 15 ( Bát Nhã): 2người

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG – 59 T – 0122. 909. 7898

LÊ THỊ LY – 39 T –

 

Nhóm 16 ( Cô LiênOanh ) : 10 ng +  7ng= 16 người

 TRẦN THỊ CỦA – 61 T-

NGUYỄN MINH TÂM – 35 T –

NGUYỄN THỊ BẢO TOÀN – 38 T –

NGÔ THỊ THU – 65 T –

LÊ THỊ KIM NGÂN –

VŨ THỊ KIM NGOC – 56 T

NGUYỄN THỊ NGA – 32 T –

HÀ THỊ THANH MAI – 58 T –

NGUYỄN THỊ NGOC HÀ –

TRẦN THỊ TÂM – 62T –

 

VŨ THỊ THU HẰNG – 39T- 0167. 589. 7694

PHAN THỊ NHUNG – 65T -0908. 470. 295

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG – (bệnh xin ưu tiên)

PHAN THỊ ÊM

NGUYỄN THỊ THƯỢC

LÊ THỊ THỊ

HUỲNH THỊ PHƯỢNG

 

Nhóm 17: 2 người

DUNG NGỌC – 34T – 0907. 257.187

VÂN CHÂU – 28T –

 

Nhóm 18: 3ng + 1ng= 4người

HUỲNH THỊ KIM PHỤNG – 51T – 0939. 409. 569

PHÙNG THỊ OANH – 71T –

BÙI THỊ THANH TÁM – 66T – 0168. 784. 1313

CHỊ THUỘC

 

Nhóm 19 ( Bát Nhã ):2 ng + 1ng = 3 người

CAO THỊ TRIÉT – 73T- 0908. 770. 117

TRƯƠNG THỊ DUNG – 60T –

PHAN THỊ MƯỜI – 39T- (xin ngồi giữ xe)

 

Nhóm 20 ( Th Đạt ): 2người

BÙI THỊ VÂN

HUỲNH VĂN HOÀ

 

Nhóm 21 : 2 người

NGUYỄN THỊ LOAN  – 55T- SAY XE

NGUYỄN THỊ HOÀ  – 67T- SAY XE

 

Nhóm 22 ( Hoà Mỹ): 6người

TRẦN THỊ THANH – 56T –

LỮ THỊ KIM TUYẾN – 55T-

LỮ THỊ LAN – 70T-

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM –

PHÙNG THỊ MÙI – 65T –

TRẦN NGỌC HẰNG –

 

Nhóm 23 : 3 người

NGUYỄN THỊ NHUNG – 0918. 023. 346

ĐỖ THỊ HỒNG VIỆT – 0908.551.356

HỒ THỊ THU ANH – 0903. 361. 515

 

 Nhóm 24: 2 người

 ĐỖ THỊ HỒNG VÂN  – 0121.2567.505

ĐỖ THỊ THU LÀNH – 0165. 427. 4596

 

 Nhóm 25 ( CHị Tuyên ): 2 người

 NGUYỄN THỊ MỸ LINH

 LÊ MỸ TUYÊN – 0916.908. 978 

 

KHÁCH LẺ : 9 người

 TRẦN NGUYỄN TUYẾT TRINH – 25T- NỮ -0168.214.5474

 LÂM THỊ THU LAN -61T- NỮ – 0939.815.093  ( NGỒI GẦN CỬA SỔ)

 TÔN  NỮ THỊ LỘC – 53T- NỮ – 0937. 937. 089 (xin ngồigiữa xe )

 HÀ THUÝ LOAN – 63T -NỮ – 0918. 771. 012 ( BỊ BỆNH CỘT SỐNG, LẦN ĐẦU ĐI VỚI CHÙA )

 PHAN NGUYỄN QUỐC TÙNG  – NAM

NGỌC TRÚC – 23 T- NỮ- ( đi xe th Đạt)

 LÊ THỊ MINH TRÍ – 33T- NỮ – 0909. 009. 752 (CÓ KÈM EM NHỎ ĐI CHUNG XE LÝ ĐẶNG )

 NGUYỄN LÝ TRƯỜNG AN ( BẠN HIẾU )

NGUYỄN HOÀI NAM (CHÁU HIẾU )