DANH SÁCH CHUYẾN ĐI CÚNG DƯỜNG THẬP TỰ – TỪ THIỆN TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG (Mới nhất)

0
194

 SƠĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI  XE SỐ 1 – HÀNHHƯƠNG TỪ THIỆN ĐÀ LẠT

BẢN MỚI NHẤT 8, 9, 10/ 12 / 2017

THẦY PHỤ TRÁCH: T.  NGUYÊNQUANG

                                      T.  PHƯƠNG THUỶ

TÀI XẾ

 

CHÂU BÍCH THUẬN

CHÂU ĐỨC HIẾU

THẦY HD

THẦY HD

BÙI THỊ HIẾU

HOÀNG THỊ BÍCH

NGUYỄN THỊ KHẢI

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THU  LOAN

NGUYỄN THỊ HOÀ

TRẦN THỊ ĐẠI

PHẠM THỊ CHIẾN

CAO THỊ NGỌC HƯƠNG

CAO THỊ XÊ

NGUYỄN THỊ LÀ

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ BA

TRẦN THỊ THU

HÀ THỊ THUÝ LOAN

BÙI THỊ DẦN

NGUYỄN CHI LAN

HỒ THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ MINH THƯ

VÕ THỊ ĐỖ

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

LÊ THỊ LY

TRẦN THỊ TRANG

TRƯƠNG THỊ DUNG

LÂM THỊ THU LAN

TÔN NỮ THỊ LỘC

CAO THỊ TRIẾT

PHAN THỊ MƯỜI

LÊ THỊ MINH TRÍ

LÝ . SV

CHÂU

TRẦN MINH HUẾ

KHOẺ . SH

AN. SV

THẢO

HOÁ. SV

 

VŨ THỊ HẠ

NGÔ THỊ LỢI  

LINH .SV

NGUYỄN LAN ANH

NGUYỄN HUỲNH ANH

 

 


 SƠĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI  XE SỐ 2 – HÀNHHƯƠNG TỪ THIỆN, ĐÀ LẠT

BẢN MỚI NHẤT  8, 9, 10 / 12 /2017

THẦY PHỤ TRÁCH: T. NGUYÊN THỌ

                                       T. CHÚC TRƯỜNG

TÀI XẾ

 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG (*)

NGUYỄN THỊ THƯỢC

THẦY HD

THẦY HD

PHAN THỊ NHUNG

HUỲNH THỊ PHƯỢNG

 CÔ HIÊN

PHAN THỊ DƯ

NGUYỄN THỊ NHUNG

CÔ HUỆ MINH

THANH HOÀNG

TRỌNG NGHĨA

HỒ THỊ THU ANH

ĐỖ THỊ HỒNG VIỆT

LỮ THỊ THU LAN

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

BÙI THỊ THANH TÁM

PHÙNG TÚ OANH

TRẦN THỊ THANH

LỮ THỊ KIM TUYẾN

HUỲNH THỊ KIM PHỤNG

CÔ THUỘC

TRẦN NGỌC HẰNG

PHÙNG THỊ MÙI

NGÔ THỊ THU

TRẦN THỊ CỦA

NGUYỄN THỊ BẢO TOÀN

NGUYỄN MINH TÂM

LÊ THỊ KIM NGÂN

VŨ THỊ KIM NGỌC

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

TRẦN THỊ TÂM

HÀ THỊ THANH MAI

NGUYỄN THỊ NGA

ĐỖ THỊ HỒNG  VÂN

ĐỖ THỊ THU LÀNH

VŨ THỊ HẰNG

LÊ THỊ THI

NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

PHAN THỊ ÊM

 

CHÚ TUẤN

SƠN . SV

THƯ. SH , CHÚ THẮNG

BÌNH. SV , CHÚ PHƯỚC

QUANG. SV

 

 


 SƠĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI  XE SỐ 3 – HÀNHHƯƠNG TỪ THIỆN, ĐÀ LẠT  

BẢN MỚI NHẤT  8, 9, 10 / 12/ 2017

THẦY PHỤ TRÁCH: T: AN ĐAT

                                       T. TÂM CHÁNH

TÀI XẾ

 

NGÔ THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ THU TÂM

THẦY HD

THẦY HD

NGUYỄN THANH HẢI

VÕ THỊ KIỀN

ĐOÀN LUÔNG

LÊ THỊ THU HƯƠNG

LÝ HÀ MY

TRẦN THỊ THU TÂM

TRẦN THỊ THU HỒNG

LÊ THỊ HOÀ

HUỲNH THỊ NHỨT

HUỲNH THỊ CHAY

PHAN THỊ HAI

PHAN THI OANH

HUỲNH THỊ KIM

TRẦN THỊ HOÀ

PHAN THỊ YÊN

ĐOÀN THANH TRUNG

TRẦN THỊ NAM

LÊ THỊ SƯƠNG

HUỲNH NGỌC DIỆP

ĐOÀN THỊ TOẢ

LÊ THỊ BẠCH

LÊ THỊ HÊN

BÙI THỊ VÂN

HUỲNH VĂN HOÀ

BÙI LÊ MINH PHÚC

CẨM

DUNG NGOC

VÂN  CHÂU

LÊ MỸ TUYÊN

LÊ THỊ MỸ LINH

PHAN NGUYỄN QUỐC TÙNG

NGỌC TRÚC

TY  (HT)

MAI  (HT),

NGUYỄN LÝ TRƯỜNG AN (*)

NGUYỄN HOÀI NAM (*)

 

CHÚ TRUNG, CHÚ HIÉU

CHÚ HỶ, CHÚ ĐẠI  

CHÚ THIỆN

HIẾU (SH)

CHÚ TÁNH