CHƯƠNG TRÌNH PHÁP ĐÀN ĐỊA TẠNG

0
123

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁP ĐÀN ĐỊA TẠNG

Kỳ Âm Siêu

Nguyện Dương Khánh


*Thứ 6, ngày 30/08/2013 (24/tháng Bảy/Quý Tỵ)

07 giờ 00: – Phật tử vân tập

07 giờ 30: – Cung nghinh Chư Tôn Đức Tăng ban Kinh Sư

08 giờ 00: – Ổn định Đạo Tràng

08 giờ 30: – Niêm đàn sái tịnh, khai Kinh, cúng Ngọ

               (có chương trình riêng)

11 giờ 00: – Thọ Trai

15 giờ 00: – Khóa lễ dâng sớ bạch Phật

19 giờ 00: – Khóa lễ tụng Kinh Địa Tạng

*Thứ 7, ngày 31/08/2013 (25/tháng Bảy/Quý Tỵ)

15 giờ 00: – Khóa lễ dâng sớ bạch Phật

19 giờ 00: – Khóa lễ tụng Kinh Địa Tạng

*Chủ Nhật, ngày 01/09/2013 (26/tháng Bảy/Quý Tỵ)

07 giờ 00: – Phật tử vân tập

07 giờ 30: – Cung nghinh Chư Tôn Thiền Đức Tăng quang lâm

07 giờ 50: – Ổn định Đạo Tràng

08 giờ 00: – Cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức đăng đàn

 (có chương trình riêng)

10 giờ 30: – cúng dường Trai Tăng

13 giờ 30: – Khóa lễ Chẩn Tế Bạt Độ Giải Oan

18 giờ 00: – Hoàn mãn