Chùm ảnh: Sen Hồng Tắm Phật

0
103
Chiều 11//5/2015 Chùa Diệu Pháp tổ chức Lễ Tắm Phật cho các em trong GĐ Sen Hồng, ngoài mục đích kỷ niệm Phật đản sanh còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý của con người. Những câu kinh, bài kệ mừng Phật đản, tán thán công đức của Ngài; những cánh hoa thơm cúng dường, những dòng nước mát thanh khiết rưới lên tôn tượng đản sanh của Đức Bổn Sư, tất cả tạo nên một nghi lễ trang nghiêm, thanh tịnh hơn bao giờ hết… 

Sau đây là những hình ảnh của buổi lễ tắm Phật: