Xem thêm

Ý nghĩa 7 bước hoa sen khi Đức Phật Thích Ca đản sinh

Phap Ngo Thich
Trong lịch sử Phật giáo, có một sự kiện đặc biệt khi Đức Phật Thích Ca mới đản sinh. Ngay sau khi ra đời, Ngài đã bước đi và mỗi bước chân của Ngài đều...

Trong lịch sử Phật giáo, có một sự kiện đặc biệt khi Đức Phật Thích Ca mới đản sinh. Ngay sau khi ra đời, Ngài đã bước đi và mỗi bước chân của Ngài đều nở ra một hoa sen. Đến bước thứ 7, Ngài đã nắm tay trời và tay đất, và tuyên bố: "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn".

Bước chân thứ nhất: Bồ Tát nhìn về phương Đông - Ngài sẽ là người dẫn đường cho các chúng sinh

Bước chân thứ nhất của Đức Phật Thích Ca là nhìn về phương Đông, phía mặt trời mọc. Điều này mang ý nghĩa rằng Ngài là người dẫn đường cho tất cả chúng sinh. Sau khi chứng đắc đạo quả Vô thượng Bồ đề, Đức Phật đã mang ánh sáng trí tuệ của mình để dẫn dắt chúng sinh trên con đường giải thoát.

Bước chân thứ hai: Bồ Tát nhìn về phương Nam - Ngài sẽ làm ruộng phước lành cho tất cả chúng sinh

Bước chân thứ hai của Đức Phật Thích Ca là nhìn về phương Nam. Điều này thể hiện ý nghĩa rằng Ngài là ruộng phước điền tối thắng cho tất cả chúng sinh. Ai có nhân duyên cúng dường đến Ngài, dù chỉ một ít cũng sẽ được hưởng lợi rất lớn.

Bước chân thứ ba: Bồ Tát nhìn về phương Tây - Đây là thân cuối cùng của Ngài

Bước chân thứ ba của Đức Phật Thích Ca là nhìn về phương Tây, thể hiện rằng đây là thân cuối cùng của Ngài trong vòng luân hồi sinh tử. Sau khi chứng đắc quả vị Phật, Ngài đã chấm dứt hoàn toàn khổ đau và không còn tái sinh vào lục đạo luân hồi nữa.

Bước chân thứ tư: Bồ Tát nhìn về phương Bắc - Ngài sẽ đắc đạo Vô thượng Bồ đề ngay trong kiếp này

Bước chân thứ tư của Đức Phật Thích Ca là nhìn về phương Bắc, thể hiện ý nghĩa rằng Ngài sẽ đắc đạo Vô thượng Bồ Đề ngay trong kiếp này. Sau năm năm tầm sư học đạo, sáu năm khổ hạnh rừng già, 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề, Ngài đã đắc đạo Vô thượng trở thành vị Phật toàn giác.

Bước chân thứ năm: Bồ Tát nhìn phương dưới - Ngài sẽ hàng phục các loài ma

Bước chân thứ năm của Đức Phật Thích Ca là nhìn xuống phương dưới, thể hiện ý nghĩa rằng Ngài sẽ hàng phục các loài ma. Điều này làm cho chúng ta hiểu rằng Ngài đã xuất hiện để cứu độ chúng sinh và đánh bại các loài ma.

Bước chân thứ sáu: Bồ Tát nhìn phương trên - Ngài là chỗ quy y cho Trời và người

Bước chân thứ sáu của Đức Phật Thích Ca là nhìn lên phương trên, thể hiện ý nghĩa rằng Ngài là chỗ quy y cho tất cả Trời và người. Mọi người đều nương tựa vào Ngài để tìm sự an lạc và giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.

Bước chân thứ bảy: Bồ Tát một tay chỉ trời, một tay chỉ đất

Ở bước chân thứ bảy, Đức Phật Thích Ca dừng lại, một tay chỉ trời và một tay chỉ đất. Ngài tuyên bố: "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn". Điều này thể hiện rằng Ngài là bậc tối quý nhất, không ai sánh bằng. Tuyên bố này của Ngài nhằm cho chúng ta biết đường, biết nơi mà tìm về quy hướng.

Qua những ý nghĩa của 7 bước hoa sen khi Đức Phật Thích Ca đản sinh, chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng và cao thượng của sự kiện này. Mỗi bước chân của Ngài đều mang ý nghĩa sâu sắc và tối thượng. Hy vọng rằng trong mùa Phật đản sắp đến, chúng ta có thể tôn vinh và lan tỏa ý nghĩa của sự kiện này, và tìm về quy hướng của Đức Phật để đạt được an vui mãi mãi.

1