Tụng kinh phóng sanh chủ nhật 25/11/2012

0
101
Khóa lễ tụng kinh phóng sanh, chủ nhật, ngày 25/11/2012, nguyện cầu an cho:
1.GĐ Phật tử Nguyễn Thị Kim Hoa, ĐC: CC Thủ Thiêm, Q2
2.GĐ Phật tử Lê Thị Nghĩa, ĐC: Bạch Đằng, F26, Bình Thạnh
3. GĐ Phật tử Lê Thị Trúc Mai, ĐCL Bà Triệu, Q5
 • Nguyễn Ngọc Đoan
 • Trương Lê Trường Hải
4. GĐ Phật tử Lê Thị Hồng Nga 31t
 • Nguyễn Thị Nữa 77t
 • Lê Văn Toàn 48t
 • Lê Văn Chính 37t
 • Lê Thị Nơi 51t
5. GĐ Phật tử Lâm Muối 48t, ĐC: Cù Lao, F2, Phú Nhuận
 • Lâm Tòng Ngươn 87t
 • Lâm Lệ Phương 55t
 • Nguyễn Văn Hậu 50t
 • Nguyễn Thiên Phúc 14t
 • Nguyễn Xuân Hương 21t
6. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Nhàn, ĐC: Bạch Đằng, F24, Bình Thạnh
 • Nguyễn Văn Phú
 • Nguyễn Thị Ngà
 • Nguyễn Nguyên Lam
 • Nguyễn Thế Lam
7. GĐ Phật tử Mai Thị Nghĩa 60t, ĐC: Gia Phú, F3, Q6
 • Lai Chảy 69t
 • Lai Chí Trung 35t
 • Lai Mai Phương 29t
 • Phạm Ngọc Anh 37t
 • Phạm Khánh Mi
8. GĐ Phật tử Huỳnh Lan 49t, ĐC: Bình Tiên, F8, Q6
 • Từ Gia Yến 23t
 • Từ Gia Bửu 21t
 • Từ Bích Quân 19t
 • Từ Gia Thanh 13t
 • Trầ nMyx Tiên 18t
9. GĐ Phật tử Hồ Thị Anh Lan 60t, ĐC: Nguyễn Văn Hưởng, F Thảo Điền, Q2
 • Nguyễn Hồ Nam 36t
 • Nguyễn Thị Thùy Linh 36t
 • Nguyễn Lan Phương 34t
 • Nguyễn Quốc Sỹ 31t
 • Nguyễn Văn Chương 54t
 • Nguyễn Nhật Linh 5t
 • Nguyễn Nhật Minh 3t
 • Nguyễn Xuân Ngọc 48t
 • Nguyễn Văn Tấn 59t
 • Kiều Thúy Phương 54t
 • Nguyễn Vinh Tường 27t
10. GĐ Phật tử Triệu Thị Minh Giang 37t, ĐC: Nguyễn Duy CUng, F12, Gò Vấp
 • Triệu Phi Trường 35t
 • Tạ Thị Minh Chuyển 61t
 • Nguyễn Đức Quang 48t
11. GĐ Phật tử Nguyễn Xuân Phương 1952, ĐC: Huỳnh Đình Hai, F14, Bình Thạnh
 • Nguyễn Thị Lan 1960
 • Nguyễn Thị Phương Loan 1980
 • Nguyễn Thị Hồng Vinh 1992
 • Nguyễn Thị Hồng Phúc 1983
 • Nguyễn Xuân Nam 1985
 • Dương Thị Nhất Ngọc 1988
12. GĐ Phật tử Nguyễn Hữu Đạt 43t, ĐC: XVNT, F26, Bình Thạnh
13. GĐ Phật tử Lê Thị Tuyết Lan 1976, ĐC: Cái Bè, Tiền Giang
14. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Ngọc Điệp 1966
 • Nguyễn Thị Mỹ Châu 1968
15. GĐ Phật tử Nguyễn Quốc Trung 49t, ĐC: Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh
 • Nguyễn Thị Tào 80t
 • Nguyễn Thị Hai 67t
 • Nguyễn Văn Hơi 68t
 • Nguyễn Thị Kim Yến 47t
 • Nguyễn Quốc Việt 19t
 • Nguyễn Thị Hoàng Dung 38t
16. GĐ Phật tử Tô Ánh Thông 56t, ĐC: Bạch Đằng, F15, Bình Thạnh
17. GĐ Phật tử Phạm Thị Liệt 82t, ĐC: Nguyễn Trãi, F9, Cà Mau
 • Lâm Ngọc Bửu 83t
 • Lâm Lương Diễm 60t
 • Lê Thành Tín 55t
18. GĐ Phật tử Lê Quỳnh Anh 46t, ĐC: Đường Số 62, F Thảo Điền, Q2
 • Lê Văn 24tr
 • Nguyễn Lập Luật 23t
 • Amker Dromi 61t
 • Roft 56t
19. GĐ Phật tử Lê Thị Hồng Thanh 81t, ĐC: Bình Lợi, F13, Bình Thạnh
20. GĐ Phật tử Triệu Phi Trường 37t, ĐC: Nguyễn Duy Cung, F12, Gò Vấp
 • Triệu Minh Giang 48t
 • Nguyễn Đức Quang 48t
 • Tạ Thị Minh Chuyển 61t
21GĐ Phật tử Lê Thị Hồng, ĐC: Đinh Tiên Hoàng, F1, Bình Thạnh
22. GĐ Phật tử Nguyễn Thành Phước 37t, ĐC: Bùi Đình Túy, F12, Bình Thạnh
23. GĐ Phật tử Trần Thị Hoàng 59t, ĐC: Bùi Đình Túy, F12, Bình Thạnh
24. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Huệ 32t, ĐC: Bùi Đình Túy F24, Bình Thạnh
25. GĐ Phật tử Nguyễn Văn Ấn 43t, ĐC: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
 • Võ Thị Dự 89t
 • Nguyễn Thị Giáo 47t
 • Nguyễn Văn Mậu 24t
 • Nguyễn Văn Chương 20t
26. GĐ Phật tử Trần Thị Hoa Diệu 50t, ĐC: Trần Văn Dư, F13, Tân Bình
 • Nguyễn Văn Khỏe 51t
 • Nguyễn Trần Khoa 27t
 • Nguyễn Thị Thu Thảo 25t

27. GĐ Phật tử Huỳnh Văn Thành 1961, ĐC: Bùi Đình Túy, F12, Bình Thạnh

 • Huỳnh Văn Tu 1932
 • Huỳnh Đăng Khoa 1990
 • Nguyễn Thị Thanh Vân 67t

28. GĐ Phật tử Đặng Ngọc Quý Phương 1977, ĐC: Đinh Bộ Lĩnh, F26, Bình Thạnh

 • Lâm Minh Hùng 2008
 • Lâm Việt Anh 2006
 • Đặng Hoàng Nam 1980
 
Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. 

Nguyện cầu siêu cho hương linh:
 • Trần Thị Liên hưởng thọ 61t
 • Nguyễn Thị Ngân hưởng thọ 73t
 • Nguyễn Văn Ngữ hưởng thọ 61t
 • Trương Đắc Dần hưởng dương 53t
 • Nguyễn Văn Tằng hưởng thọ 86t
 • Lý Thị Lộc hưởng thọ 87t
 • Nguyễn Chí Phúc hưởng dương 47t
 • Nguyễn Văn Chương hưởng thọ 82t
 • Tóng Thị Minh hưởng thọ 72t
 • Nguyễn Kim Phụng hưởng dương 34t
 • Nguyễn Đức Hậu hưởng dương 32t
 • Hồ Quang Châu hưởng thọ 79t
 • Lê Thị Tiết hưởng thọ 83t
 • Phạm Thị Nhỏ hưởng thọ 79t
 • Nguyễn ĐÌnh Hiệp hưởng dương 46t
 • Võ Văn Hòa hưởng dương 38t
 • Đặng Lại hưởng dương 57t
 • Nguyễn Thi Thạnh hưởng dương 50t
 • Nguyễn Văn Tám hưởng thọ 99t
 • Trần Thị Trúc hưởng thọ 88t
 • Nguyễn Đức Thanh hưởng dương 33t
 • Nguyễn Đức Huỳnh hưởng dương 12t
 • Nguyễn Thị Liêm hưởng thọ 95t
 • Lê Kiệt hưởng dương 56t
 • Nguyễn Thị Phê hưởng thọ 89t
 • Trần Tàng hưởng thọ 65t
 • Trần Hồ Tịch hưởng dương 21t
 • Phạm Thị Kim hưởng dương 43t
Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, tốc xả mê đồ, siêu sanh Tinh độ.
Nam mô A Di Đà Phật