Thông báo Xây dựng

0
159
Hiện nay, công trình Tây Lang chánh điện hiện đang thiếu kinh phí để chi trả cho chủ xây dựng về
 
Công thợ: 180.000.000 VNĐ
 

Công trình xây dựng phần Đông Lang chánh điện  đang thiếu kinh phí để chi trả về các hạng mục:

– Vật liệu xây dựng: 70.000.000 VNĐ

– Sắt: 80.000.000 VNĐ

– Thiết bị điện: 20.000.000 VNĐ

– Ép cọc: 250.000.000 VNĐ

Tổng cộng: 420.000.000 VNĐ

Nhà chùa rất mong quý Phật tử hãy tùy tâm đóng góp cho nhà chùa để công việc xây dựng được tiến hành thuận lợi.