Xem thêm

Thần Chú Dược Sư - Đem Lại Sự An Lạc và Sức Khỏe

Phap Ngo Thich
Caption: Thần Chú Dược Sư - Đem Lại Sự An Lạc và Sức Khỏe Giới thiệu Bạn có biết về Thần Chú Dược Sư không? Đây là một trong những thần chú quan trọng không...

thần chú dược sư Caption: Thần Chú Dược Sư - Đem Lại Sự An Lạc và Sức Khỏe

Giới thiệu

Bạn có biết về Thần Chú Dược Sư không? Đây là một trong những thần chú quan trọng không chỉ trong đạo Phật, mà còn trong đời sống của mỗi người. Thần chú này được coi là mật ấn của chư Phật và được truyền lại từ người này sang người khác trong các cảnh giới khác nhau. Người thường không thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nó.

Thần Chú Dược Sư là gì?

Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật là vị Phật tỏa sáng như một vì sao phát quang. Trong Phật giáo, Đức Dược Sư được xem là vị Phật có thể chữa dược mọi loại bệnh trong cõi nhân gian. Chỉ cần được Ngài dùng sức mạnh thiện lực, mọi bệnh tật đều có thể được chữa lành.

Thần chú Dược Sư là bài chú được tạo ra để ca ngợi công đức vô lượng của Đức Phật Dược Sư. Trong thần chú này chứa đựng tất cả các phương thuốc chữa bệnh cả thân lẫn tâm. Nó được coi như một "bài thuốc đắng đá tật" giúp người tụng thành tựu sự an lạc.

Ý nghĩa của Thần Chú Dược Sư

Thần chú Phật Dược Sư thực sự chứa đựng phương thuốc cho toàn bộ con đường đi đến giác ngộ. Khi tụng thần chú này, nó để lại dấu ấn trong tâm trí chúng ta, giúp chúng ta hiện thực con đường có trong thần chú. Theo kinh Dược Sư Bổn nguyện công đức, khi Đức Phật Dược Sư nhập định để diệt trừ tất cả những khổ não cho chúng sinh, Ngài đã nói vạn ngôn:

Namo bhagavate bhaiṣajyaguru vaiḍūryaprabharājāya tathāgatāya arhate samyaksambuddhāya tadyathā: oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye bhaiṣajya-samudgate svāhā

Dịch sang tiếng Việt:

“Nam mô bạt già phật đế, bệ sát xã, lũ lô thích lưu ly bác lặc bà, hắc ra xà giả. Đát tha yết đa da, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.”

Sự linh ứng nhiệm mầu của chú Dược Sư

Ánh sáng của Phật Dược Sư thực sự đặc biệt. Nó rạng rỡ, trong trẻo, không có bất kỳ tạp chất nào. Ánh sáng ấy chiếu đến mọi nơi, phá hủy tăm tối vô minh của chúng ta, chữa lành tất cả những căn bệnh thân tâm, giúp chúng ta tìm đến giác ngộ và giải thoát.

Nhờ trì tụng chú Dược Sư, chúng ta có thể mở rộng tấm lòng, không còn tham lam và ích kỷ mà luôn chia sẻ và thực hiện hành động tốt. Chúng ta có thể giải tỏa những tội lỗi và lầm lỡ đã gây ra bằng cách chuyển hóa tâm hồn và sống theo nguyên tắc đạo đức và từ bi. Nhờ đó, chúng ta có thể diệt trừ khổ đau và đạt được giải thoát.

Lưu ý khi trì tụng Thần Chú Dược Sư tại nhà

Để việc trì tụng chú Dược Sư tại nhà có hiệu quả, chúng ta cần giữ tâm tịnh và thanh tịnh. Trước khi trì tụng, hãy chuẩn bị y phục trang nghiêm và cố gắng tập trung âm thanh, không quá nhanh hoặc quá chậm.

Ai cũng có thể trì tụng chú Dược Sư, không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Tuy nhiên, khi trì tụng, đừng quên xây dựng niềm tin và giữ tâm thức suốt ngày đêm trong mọi tư thế và hành vi. Ngoài ra, chúng ta cũng nên tôn thờ tượng Đức Phật Dược Sư, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc trang nghiêm, cúng dường và giúp đỡ người khác.

Đối với các phật tử, tu học không chỉ là trì tụng mà còn là sống đạo đức, giữ giới hạn, phát triển tư duy, rèn luyện nhã nhặn, kết giao bạn lành, tán dương người thiện, từ bi và thứ tha. Hãy luôn hoan hỷ, an lạc, không để sân hận, buồn chán chi phối, thương xót mọi loài và giúp đỡ chúng. Trong cuộc sống, hãy hiểu biết, cảm thông và hòa hợp với mọi người.

Hãy luôn lưu ý các điều này khi trì tụng chú Dược Sư tại gia đình để đạt được sự an lạc và sức khỏe.

1