Xem thêm

NGHI THỨC SÁM HỐI 3 NGHIỆP - Thiền Thất Thường Lạc: Khám phá sự thanh tịnh và hạnh phúc

Phap Ngo Thich
Nhắm mắt vào kiếp trước, tái sinh với tâm thanh tịnh Chúng ta hãy quỳ gối trước nguyên tắc của Phật, trong không khí yên tĩnh. Những cây cỏ xung quanh đang hương thơm từ...

Nhắm mắt vào kiếp trước, tái sinh với tâm thanh tịnh

NGHI THỨC SÁM HỐI 3 NGHIỆP - Thiền Thất Thường Lạc Chúng ta hãy quỳ gối trước nguyên tắc của Phật, trong không khí yên tĩnh. Những cây cỏ xung quanh đang hương thơm từ rừng thiền, và chúng tôi lời cầu nguyện từ tâm. Chúng con tôn vinh vị Bồ Tát và cúng dường hương lễ. (Thần hành Tứ niệm ba lần rồi đứng lên)

Lựa chọn sự công chính và thanh nhã

NGHI THỨC SÁM HỐI 3 NGHIỆP - Thiền Thất Thường Lạc Chúng ta làm lễ đốt hương cắm trước tượng Phật và chúng ta cung kính mở lời cầu nguyện. Rừng thiền nổi bật với hương thảo dược thanh tịnh, còn Vườn tuệ với mùi hoắc hương sua đã được gieo trồng từ lâu. Dao đạo luật lệ được mài sắc thành hình ảnh của dãy núi. Chúng con thề đốt lò tâm mãi mãi như một món quà cống hiến. Chúng con tôn kính các vị Bồ Tát hướng đến việc đốt hương lễ.

Tâm Kinh Trí Tuệ: Cảm nhận hiệu ứng sâu lớn

Tâm Kinh Trí Tuệ cứu cánh rộng lớn. Khi Quán Tự Tại Bồ Tát tu hành sâu vào Thiền Thất Thường Lạc, ngài thấu hiểu và nhìn thấy rõ năm điều bị ngộ đạo. Chúng ta vượt qua mọi khó khăn và gian truân. Niệm ba chuông.Ở đây, Xá Lợi Phất hiểu rõ điều này, không sắc không hơn, không không không hơn sắc. Sắc là không, không là sắc, thể, tưởng, hành, thức đều như vậy. Niệm chuông thứ hai. Xá Lợi Phất, không không của các pháp không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Vì vậy, trong không không, không có sắc, không có thể, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, không có ý thức giới; không có vô minh, không có hết vô minh; không có già chết, không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Niệm chuông thứ ba.

Prajñāpāramitā Hṛdaya Sūtra: Từ dòng sông tràn đầy tình yêu thương và giác ngộ

NGHI THỨC SÁM HỐI 3 NGHIỆP - Thiền Thất Thường Lạc Sụtra Prajñāpāramitā Hṛdaya là sự giằng co trong tình yêu thương và hiểu biết sâu sắc của Bodhisattva. Trong quá trình thiền định sâu, khi Avalokiteśvara Bồ Tát đạt đến sự hoàn hảo của kiến thức cao siêu - Prajñāpāramitā, ngài đã hiểu rõ được rằng cả năm uẩn khổ đều không có ý nghĩa. Niệm một chuông.

Lễ Phật và Tổ: Tôn vinh những người đồng điếu pháp

NGHI THỨC SÁM HỐI 3 NGHIỆP - Thiền Thất Thường Lạc Chúng ta dâng kính với lòng tôn trọng: Từ đời Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Di Lặc Tôn đến Tổ sư Đại Ca Diếp, Tổ sư A Nan, Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, Tổ sư Huệ Khả, Tổ sư Huệ Năng, Tổ sư Trúc Lâm Đại Đầu Đà, Tổ sư Pháp Loa, Tổ sư Huyền Quang và tất cả các vị Tổ sư Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam. (Thần hành chú Tứ niệm)

Bài Sám Hối Ba Nghiệp Căn: Đi vào sự hòa quyện với Phật

NGHI THỨC SÁM HỐI 3 NGHIỆP - Thiền Thất Thường Lạc Hãy cùng tụn "Bài Sám Hối Ba Nghiệp Căn".

1