Một số hình ảnh thi công chỉnh trang sân vườn (2)

0
126
Hiện nay, công trình chỉnh trang sân vườn đã được hoàn thành gần một nửa và  đang tiếp tục hoàn thành những công đoạn còn lại. Nhà chùa xin gửi đến một số hình ảnh đã được thi công, rất mong quý vị Phật tử và các mạnh thường quân tiếp tục theo dõi tiến độ công trình, ủng hộ về mặt vật chất lẫn tinh thần để công trình sớm ngày hoàn thiện. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.