Xem thêm

Kinh Pháp Cú: Sự bình dị của đạo Phật

Phap Ngo Thich
Kinh Pháp Cú được xem là những câu kệ tuyệt diệu của đạo Phật. Kinh Pháp Cú: câu kệ khoảng cách và ý nghĩa Kinh Pháp Cú là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu...

Kinh Pháp Cú được xem là những câu kệ tuyệt diệu của đạo Phật. Kinh Pháp Cú được xem là những câu kệ tuyệt diệu của đạo Phật.

Kinh Pháp Cú: câu kệ khoảng cách và ý nghĩa

Kinh Pháp Cú là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Đây không chỉ là một quyển kinh Phật giáo phổ biến, hiện nay cũng đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ quan trọng trên toàn cầu. Kinh Pháp Cú không chỉ là những lời dạy của Đức Phật Thích Ca, mà còn là một tuyệt phẩm văn chương Ấn Độ trong thể loại thi ca gọi là kavya.

Kinh Pháp Cú là một tập hợp các câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Đức Phật. Những câu này được Đức Phật nói ra trong suốt gần nửa thế kỷ thuyết pháp của Ngài. Ba tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị đại đệ tử của Ngài đã tụ họp để đọc lại và ghi chép, tạo thành tập hợp các giáo pháp của Ngài. Các câu Pháp Cú được các vị đại đệ tử sắp xếp thành 423 bài kệ, chia ra làm 26 "phẩm" theo hình thức hiện nay để phù hợp với giới độc giả và người nghe. Kinh Pháp Cú đã được tụng đọc trong Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần đầu tiên.

Ý nghĩa của Kinh Pháp Cú

Kinh Pháp Cú là một trong những văn bản cổ xưa nhất của đạo Phật. Nó được xem là một cách trình bày đạo Phật đơn giản, dễ hiểu và có ích cho sự tu tập hàng ngày nhờ vào những câu kệ tuyệt diệu này.

Đức Phật từng tuyên bố rằng Ngài chỉ là người chỉ đường, không thể "cứu rỗi" hay tu thay cho ai được. Con người phải tự mình tu để giải thoát cho chính mình.

Kinh Pháp Cú tóm thâu tinh hoa giáo lý của Đức Phật. Đọc những bài kệ trong kinh này, người đọc sẽ cảm thấy như mình đang trực tiếp nghe lời Phật dạy từ hơn 2500 năm trước. Mỗi bài kệ chứa đựng một cách súc tích và trung thành nhất những lời dạy, những giáo lý căn bản nguyên thủy của Đức Phật. Tuy có những bài đơn giản và dễ hiểu, nhưng cũng có những bài cần đọc lại và tra cứu nhiều lần để hiểu rõ hơn.

Nếu bạn có tâm hỷ về đạo pháp, hãy suy niệm và thực hành những lời vàng ngọc chứa đựng trong Kinh Pháp Cú vào cuộc sống hàng ngày của mình. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc cao hơn tất cả những thứ khác trên thế gian. Lời kinh sẽ là ngọn đuốc soi sáng, chỉ hướng cho mọi hành động, ngôn ngữ và tâm tư của bạn, mang lại an lạc và hạnh phúc.

Kinh Pháp Cú xưa nay thường được xem như là cao điểm của tư tưởng hướng thượng hiền thiện. Kinh Pháp Cú xưa nay thường được xem như là cao điểm của tư tưởng hướng thượng hiền thiện.

Cách trì tụng Kinh Pháp Cú

Truyền thống Nguyên Thủy phổ biến Kinh Pháp Cú trong quần chúng yêu Phật hoàn cảnh và điều kiện. Mỗi câu kệ trong Kinh diễn tả thông điệp của Đức Phật dưới mọi khía cạnh, cho tất cả những ai muốn nghe, không phân biệt tầng lớp hay tôn giáo.

Mỗi câu kệ, dưới một vẻ bề ngoài giản dị, chứa đựng nội dung phong phú và sâu xa. Thay vì sử dụng lời lẽ phức tạp, Đức Phật thường dùng những hình ảnh giản dị, ví dụ từ đời sống hàng ngày, để tạo ra một cảm nhận trực tiếp bằng trực giác.

Trong khi tụng Kinh Pháp Cú, hãy đọc đi đọc lại và quán xét kỹ lưỡng để thấm nhuần tinh hoa của giáo lý đạo Phật. Mỗi lần đọc lại, Kinh Pháp Cú sẽ truyền cho bạn một nguồn sinh khí mới, làm sáng tỏ hiểu biết và mang lại cảm giác thanh tịnh, an lành.

Mặc dù Kinh Pháp Cú gồm 423 câu kệ, bạn có thể tuyển lựa một số câu tiêu biểu hoặc đặt mục tiêu tụng một số kệ hằng ngày. Trong quá trình tụng, hãy đặt chú trọng vào thành tâm và loại bỏ ý niệm đời thường.

Kinh Pháp Cú là một bộ tư liệu quý giá về đạo Phật. Hãy dành thời gian để tìm hiểu và tụng Kinh để tìm thấy niềm vui và an lạc trong cuộc sống.

Những lời dạy của Đức Phật trong tập Kinh Pháp Cú sẽ là ngọn đuốc rực rỡ soi sáng dẫn đường, là ngón tay chỉ hướng cho mọi hành động, ngôn ngữ, tâm tư của người đọc và do đó đem lại an lạc và hạnh phúc. Những lời dạy của Đức Phật trong tập Kinh Pháp Cú sẽ là ngọn đuốc rực rỡ soi sáng dẫn đường, là ngón tay chỉ hướng cho mọi hành động, ngôn ngữ, tâm tư của người đọc và do đó đem lại an lạc và hạnh phúc.

Một số bản dịch Kinh Pháp Cú ra Việt Văn

  1. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu do nhà xuất bản Phú Lâu Na ấn bản tại Hoa Kỳ Phật lịch 2546 - 2002.
  2. Kinh Lời Vàng Dhammapada do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ nguyên bản Pali theo thể văn kệ.
  3. Bản dịch của các ni sinh thuộc Thiền Viện Viên Chiếu dịch theo bản chữ Anh của học giả Eugène Valson Buxlingame. Bản dịch này bổ sung nguồn gốc Phật dạy và có kèm một mẫu chuyện sau mỗi câu kệ.
  4. Bản dịch của luật sư Đinh Sĩ Trang dịch đề là Lời Phật dạy ấn hành tại Úc năm 1997.
1