CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN – PL 2557

0
137

CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẠI LỄ VU LAN CHÙA DIỆU PHÁP

   2013 – PL.2557

————

 

Ngày 01/07 (thứ 4, ngày 07/08/2013):

9 giờ: Khai kinh Vu Lan

Ngày 05/07 (chủ nhật, ngày 11/08/2013):

        9 giờ: Lễ Vu Lan cho Đạo tràng Phóng sanh 

Ngày 11-12/07 (thứ 7, chủ nhật, ngày 17-18/08/2013):

         Khóa tu: “Tri Ân Đấng Sinh Thành – lần 3” (có chương trình riêng) 

        16 giờ: Lễ “Bông hồng cài áo” choMái ấm tình thương và Gia đình Sen Hồng

Ngày 14/07 (thứ 3, ngày 20/08/2013):

        11 giờ: Lễ Cúng dường Pháp Y

        19 giờ: thuyết giảng: “Tu tập theo lời Phật dạy”

Ngày 15/07 (thứ 4, ngày 21/08/2013):

        8 giờ: Lễ Quy Y Tam Bảo

        10 giờ: Khoá lễ Vu Lan

        11 giờ: Thọ trai

        14 giờ: Đại Lễ Phóng Sanh cầu an cầu siêucho phụ mẫu hiện tiền hay quá vãng

        19 giờ: Đại lễ hoa đăng “SenHồng Báo Hiếu”

Ngày16/07 (thứ 5, ngày 22/08/2013)

        19 giờ: Văn nghệ: “Ơn nghĩa sinh thành”

Ngày 19/07 (chủ nhật, ngày 25/08/2013):

        8 giờ: Lễ Vu Lan và Phát thưởng cho Họcsinh giỏi – Hiếu học năm 2012 – 2013 đối với con cháu Làng Thượng Nông (xem Thư mời tại đây)

Ngày 24-25-26/07 (thứ 6, 7, chủ nhật, ngày 30-31/08 và01/09/2013)

        Pháp đàn Địa Tạng Kỳ siêu Chẩn tế Bạt độGiải oan (có chươngtrình riêng)