Chùm ảnh: ngày thứ hai Pháp Đàn Địa Tạng

0
100
Giải oan Bạt độ có nghĩa là cỡi bỏ oan khiên trói buộc, nhổ sạch phiền não đưa hương linh qua sông mê về bến giác. Lễ giải oan Bạt độ mang một tính cách vô cùng quan trọng là ta luôn nghĩ đến những oan hồn uổng tử, những bất đắc kỳ tử trong thân thuộc giòng họ đang chơi vơi nơi cảnh ngạ quỷ cô hồn chưa được siêu thoát mong được hoá giải cứu độ.

Vào lúc 8h00 là khóa lễ trì tụng Kinh Địa Tạng do chư Tăng và Phật tử đồng tham gia hộ niệm nguyện
Lúc 10h00 là cúng Ngọ –  Tiến Tam Bảo Ngoại Đàn – Tiến Linh
Buổi chiều tiếp tục với khóa lễ trì tụng Kinh Địa Tạng
Buổi tối vào lúc 18h00 là lễ Thuyết Linh – Giải Oan Bạt Độ.

Sau đâu xin gửi đến quý vị hình ảnh ngày thứ hai của Pháp đàn Địa Tạng: