Chùm ảnh: ngày đầu tiên Pháp Đàn Địa Tạng

0
164

Nhân ngày vía Thánh Đản Bồ Tát Địa Tạng – Giáo Chủ Cõi U Minh, chùa Diệu Pháp khải kiến Pháp Hội Địa Tạng Vương và Lễ Giỗ Hội chung cho tất cả các hương linh quá vãng trong ba ngày nhằm kỳ siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ, Lịch Đại Gia Tiên cũng như các hương linh quá vãng đang phụng thờ tại đạo tràng. Ngày 29 tháng bảy năm Ất Mùi (nhằm 11/9/2015).


            Vào buổi sáng lúc 6h00 lễ khai đàn đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính với khóa lễ niêm đàn sái tịnh đàn tràng cung thỉnh mười phương chư Phật quang giáng đạo tràng chứng minh pháp hội.
Buổi chiều là khóa lễ trì tụng Kinh Địa Tạng do chư Tăng và Phật tử đồng tham gia hộ niệm nguyện cầu quốc thái dân an, nhân dân an lạc, kẻ còn người mất, hàm triêm lợi lạc, lục đạo cô hồn, siêu sanh thoát hóa.


Chứng minh buổi lễ – Hòa thượng Đạo hiệu thượng ĐỨC hạ CHƠN

Viện chủ : QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM Tp. Hồ Chí Minh

Sám chủ buổi lễ – Thượng tọa thượng HẢI hạ NGHIÊM

Trụ trì : CHÙA HỘI PHƯỚC tỉnh Bình Dương


Buổi tối vào lúc 19h00 là khóa lễ trì tụng Kinh Địa Tạng và khóa lễ phóng sanh đăng.

 

 Xin gửi tới quývị một số hình ảnh: