Xem thêm

Biết sám hối nghiệp trộm cắp, đời đời kiếp kiếp ngọc như ý xuất sinh

Phap Ngo Thich
Trong kinh nói: "Vật của người khác thì người đó giữ. Dầu một lá rau, cọng cỏ mà họ không cho cũng không được lấy, huống chi trộm cắp". Với tư duy chỉ thấy lợi...

Trong kinh nói: "Vật của người khác thì người đó giữ. Dầu một lá rau, cọng cỏ mà họ không cho cũng không được lấy, huống chi trộm cắp". Với tư duy chỉ thấy lợi trước mắt, chúng ta thường lấy cắp của người khác, không tuân thủ đạo đức. Nhưng nếu chúng ta biết sám hối suốt sáu thời điểm trong ngày đêm về những tội trộm cắp từ vô thủy cho đến nay, cuộc đời chúng ta sẽ thường tràn đầy ngọc như ý với bảy món trân bảo, y phục đẹp đẽ, đủ thức ăn và thuốc men, thỏa mãn tất cả những mong ước.

Tinh thần của Kinh Từ bi Thủy sám

Trong Kinh Từ bi Thủy sám, chúng ta được dạy về những hành vi và hậu quả của nghiệp trộm cắp như sau:

Thiền Chúng sinh trộm cắp tiền tài, bảo vật của người khác, hoặc dùng vũ lực để chiếm đoạt, hoặc tự mình tấn công người khác, hoặc lợi dụng quyền lực, dùng bạo lực để đàn áp người lương thiện, hoặc lấy của bọn gian để làm lợi riêng, hoặc lấy của công để làm lợi riêng, gây hại cho người này để lợi cho người khác, lấy của kẻ khác để làm lợi cho mình, nói dối bằng miệng, nhưng lòng thì xấu xa, trốn thuế ruộng, thuế chợ, trốn thuế đò ải, lợi dụng tài sản công để dùng vào việc riêng, sử dụng sai mục đích.

Chúng sinh có thể gạt gẫm bạn bè, sư phụ hoặc gia đình, lừa dối và gạt bằng hàng trăm thủ đoạn, hoặc can thiệp vào hàng xóm, xâm phạm đất đai của người khác, thay đổi ranh giới, chiếm đoạt tiền của người khác, lợi dụng công việc để làm lợi riêng, mở quán buôn bán không đúng quy định.

Chúng sinh có thể phá hoại làng mạc, đốt cháy nhà cửa, cướp tài sản của người dân, lừa dối và bóc lột người vô tội, hoặc bị tấn công, thương tổn và trở thành người di cư, gia sản tan nát, tách biệt với người thân, sống và chết xa lạ.

Hình ảnh Chúng sinh buôn bán hàng hoá, sử dụng cân non, giảm kích thước, giảm chiều dài, đổi món xấu lấy món tốt, đổi thứ ngắn lấy thứ dài, dối trá trong nhiều mặt chỉ để mong kiếm lợi.

Chúng sinh có thể đào tường, cản trở và cướp đoạt, trốn nợ, lợi dụng tài sản, phản bội và lừa dối, tính toán và lên kế hoạch trong lòng để đạt lợi ích cá nhân, cướp đoạt tài sản của người qua việc gian dối. Như vậy, chúng sinh không biết chán, không biết đủ và không ngừng tham lam.

Hình ảnh

Bởi vậy, kinh nói: "Tội trộm cắp làm chúng sinh phải chịu đọa đày trong địa ngục, trở thành ác quỷ, chịu cực khổ vô cùng". Nếu chúng ta chuyển sinh vào một cuộc đời trong thế gian, chúng ta sẽ phải trả nợ với thân xác của một con trâu, ngựa, lợn, lừa... chúng ta sẽ trả lại nợ của kiếp trước cho người khác. Nếu chúng ta có may mắn trở thành con người, chúng ta sẽ trở thành người cần lao động cho người khác, không đủ ăn mặc, không đủ sống, chúng ta sẽ trở nên nghèo khó và khốn khổ, cuộc sống của chúng ta sẽ không có gì nữa.

(Trích Kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp) Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư Dịch Giả: HT. Thích Huyền Dung

Hãy chú ý rằng việc trộm cắp không chỉ có hậu quả trong cuộc sống này mà còn ảnh hưởng đến kiếp sau. Hãy chọn hành động đúng đắn, trân trọng tài sản của người khác và sống một cuộc sống đạo đức, để có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn.

1