Xem Số Lượt Thái Ất Tử Vi - Tử Vi chùa Khánh Anh năm Quý Mão 2023

Phap Ngo Thich
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Chào mừng các bạn đến với tử vi năm Quý Mão 2023. Năm mới đang đến gần và việc xem tử vi cũng trở nên quan trọng...

Xem So Luot Thai At tu vi - Tu vi chua Khanh Anh nam Quy Mao 2023 Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Chào mừng các bạn đến với tử vi năm Quý Mão 2023. Năm mới đang đến gần và việc xem tử vi cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tử vi năm Quý Mão 2023 dựa trên nghiên cứu của chùa Khánh Anh và giải đoán của Vương Dung Cơ. Hãy cùng khám phá để chuẩn bị cho một năm mới thành công và thuận lợi.

Tử Vi Chùa Khánh Anh năm Quý Mão 2023

Tuổi Nam mạng:

 • : Bính Tý 28 tuổi; Giáp Tý 40 tuổi; Nhâm Tý 52 tuổi; Canh Tý 64 tuổi.
 • Sửu: Đinh Sửu 27 tuổi; Ất Sửu 39 tuổi; Quý Sửu 51 tuổi; Tân Sửu 63 tuổi.
 • Dần: Mậu Dần 26 tuổi; Bính Dần 38 tuổi; Giáp Dần 50 tuổi; Nhâm Dần 62 tuổi.
 • Mẹo: Đinh Mẹo 37 tuổi; Ất Mẹo 49 tuổi; Quý Mẹo 61 tuổi; Kỷ Mẹo 25 tuổi.
 • Thìn: Canh Thìn 24 tuổi; Mậu Thìn 36 tuổi; Bính Thìn 48 tuổi; Giáp Thìn 60 tuổi.
 • Tỵ: Tân Tỵ 23 tuổi; Kỷ Tỵ 35 tuổi; Đinh Tỵ 47 tuổi; Ất Tỵ 59 tuổi.
 • Ngọ: Nhâm Ngọ 22 tuổi; Canh Ngọ 34 tuổi; Mậu Ngọ 46 tuổi; Bính Ngọ 58 tuổi; Giáp Ngọ 70 tuổi.
 • Mùi: Qúy Mùi 21 tuổi; Tân Mùi 33 tuổi; Kỷ Mùi 45 tuổi; Đinh Mùi 57 tuổi; Ất Mùi 69 tuổi.
 • Thân: Giáp Thân 20 tuổi; Nhâm Thân 32 tuổi; Canh Thân 44 tuổi; Mậu Thân 56 tuổi; Bính Thân 68 tuổi.
 • Dậu: Ấ Dậu 19 tuổi; Quý Dậu 31 tuổi; Tân Dậu 43 tuổi; Kỷ Dậu 55 tuổi; Đinh Dậu 67 tuổi.
 • Tuất: Bính Tuất 18 tuổi; Giáp Tuất 30 tuổi; Nhâm Tuất 42 tuổi; Canh Tuất 54 tuổi; Mậu Tuất 66 tuổi.
 • Hợi: Đinh Hợi 17 tuổi; Ất Hợi 29 tuổi; Quý Hợi 41 tuổi; Tân Hợi 53 tuổi; Kỷ Hợi 65 tuổi.

Tuổi Nữ mạng:

 • : Bính Tý - Nữ Mạng - Quý Mão 2023.
 • Sửu: Đinh Sửu - Nữ Mạng - Quý Mão 2023.
 • Dần: Bính Dần - Nữ Mạng - Quý Mão 2023.
 • Mẹo: Đinh Mẹo - Nữ Mạng - Quý Mão 2023.
 • Thìn: Canh Thìn - Nữ Mạng - Quý Mão 2023.
 • Tỵ: Tân Tỵ - Nữ Mạng - Quý Mão 2023.
 • Ngọ: Nhâm Ngọ - Nữ Mạng - Quý Mão 2023.
 • Mùi: Quý Mùi - Nữ Mạng - Quý Mão 2023.
 • Thân: Giáp Thân - Nữ Mạng - Quý Mão 2023.
 • Dậu: Ấ Dậu - Nữ Mạng - Quý Mão 2023.
 • Tuất: Bính Tuất - Nữ Mạng - Quý Mão 2023.
 • Hợi: Đinh Hợi - Nữ Mạng - Quý Mão 2023.

TỬ VI TỔNG QUÁT NĂM QUÝ MÃO 2023

Tuổi Nam mạng:

 • : CANH TÝ; NHÂM TÝ; GIÁP TÝ; BÍNH TÝ; MẬU TÝ.
 • Sửu: TÂN SỬU; ĐINH SỬU; ẤT SỬU; QUÝ SỬU; KỶ SỬU.
 • Dần: NHÂM DẦN; GIÁP DẦN; BÍNH DẦN; MẬU DẦN; CANH DẦN.
 • Mẹo: ĐINH MẸO; ẤT MẸO; QUÝ MẸO; KỶ MẸO.
 • Thìn: NHÂM THÌN; GIÁP THÌN; BÍNH THÌN; MẬU THÌN; CANH THÌN.
 • Tỵ: QUÝ TỴ; ẤT TỴ; ĐINH TỴ; KỶ TỴ; TÂN TỴ.
 • Ngọ: GIÁP NGỌ; BÍNH NGỌ; MẬU NGỌ; CANH NGỌ; NHÂM NGỌ.
 • Mùi: ẤT MÙI; ĐINH MÙI; KỶ MÙI; TÂN MÙI; QUÝ MÙI.
 • Thân: GIÁP THÂN; NHÂM THÂN; CANH THÂN; MẬU THÂN; BÍNH THÂN.
 • Dậu: Ấ DẬU; QUÝ DẬU; TÂN DẬU; KỶ DẬU; ĐINH DẬU.
 • Tuất: BÍNH TUẤT; GIÁP TUẤT; NHÂM TUẤT; CANH TUẤT; MẬU TUẤT.
 • Hợi: ĐINH HỢI; ẤT HỢI; QUÝ HỢI; TÂN HỢI; KỶ HỢI.

Tuổi Nữ mạng:

 • : CANH TÝ; NHÂM TÝ; GIÁP TÝ; BÍNH TÝ; MẬU TÝ.
 • Sửu: ĐINH SỬU; ẤT SỬU; QUÝ SỬU; KỶ SỬU; TÂN SỬU.
 • Dần: BÍNH DẦN; GIÁP DẦN; NHÂM DẦN; MẬU DẦN; CANH DẦN.
 • Mẹo: ĐINH MẸO; ẤT MẸO; QUÝ MẸO; KỶ MẸO.
 • Thìn: GIÁP THÌN; NHÂM THÌN; BÍNH THÌN; MẬU THÌN; CANH THÌN.
 • Tỵ: ẤT TỴ; ĐINH TỴ; KỶ TỴ; TÂN TỴ.
 • Ngọ: GIÁP NGỌ; BÍNH NGỌ; MẬU NGỌ; CANH NGỌ; NHÂM NGỌ.
 • Mùi: ẤT MÙI; ĐINH MÙI; KỶ MÙI; TÂN MÙI; QUÝ MÙI.
 • Thân: GIÁP THÂN; NHÂM THÂN; CANH THÂN; MẬU THÂN; BÍNH THÂN.
 • Dậu: Ấ DẬU; QUÝ DẬU; TÂN DẬU; KỶ DẬU; ĐINH DẬU.
 • Tuất: BÍNH TUẤT; GIÁP TUẤT; NHÂM TUẤT; CANH TUẤT; MẬU TUẤT.
 • Hợi: ĐINH HỢI; ẤT HỢI; QUÝ HỢI; TÂN HỢI; KỶ HỢI.

Như vậy, trong năm Quý Mão 2023 sắp tới, tuổi của bạn sẽ có những sự thay đổi và tác động khác nhau. Hãy tự tin và chuẩn bị tốt cho những thách thức và cơ hội mới trong năm mới này. Chúc bạn có một năm mới tràn đầy niềm vui, may mắn và thành công!

Note: Đây là bài viết giới thiệu về tử vi năm Quý Mão 2023 dựa trên nghiên cứu của chùa Khánh Anh và giải đoán của Vương Dung Cơ. Hãy tham khảo và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để có cái nhìn toàn diện và chính xác nhất.

1