Xem thêm

Tùy hỷ công đức: Chìa khóa hạnh phúc và đạo đức thực sự

Phap Ngo Thich
Hình ảnh minh họa: Bao giờ mỗi con người chúng ta đều tập được hạnh “Tùy hỷ công đức” thì nhân loại mới có ngày an vui hạnh phúc và ngọn lửa đấu tranh mới...

Bao giờ mỗi con người chúng ta đều tập được hạnh “Tùy hỷ công đức” thì nhân loại mới có ngày an vui hạnh phúc và ngọn lửa đấu tranh mới lịm tắt được. Hình ảnh minh họa: Bao giờ mỗi con người chúng ta đều tập được hạnh “Tùy hỷ công đức” thì nhân loại mới có ngày an vui hạnh phúc và ngọn lửa đấu tranh mới lịm tắt được.

Thói đời đố kỵ

Hầu hết chúng ta đều mang trong mình những tính xấu như ngã mạn, tự cao, tật đố, tham lợi... Tính xấu này khiến chúng ta phản ứng tiêu cực khi thấy ai làm điều tốt, hay. Chúng ta có xu hướng phá hoại, khinh miệt, gièm pha để thỏa mãn tính tự cao, tật đố, tham lợi của mình. Điều này tạo ra những vết thương, sự chia rẽ trong gia đình, bạn bè, xã hội, và gây nên những cuộc đấu tranh, núi xương sông máu trong nhân loại.

Hầu hết, chúng ta ai ai cũng mang sẵn trong mình những tính xấu: ngã mạn, tự cao, tật đố, tham lợi... Hình ảnh minh họa: Hầu hết, chúng ta ai ai cũng mang sẵn trong mình những tính xấu: ngã mạn, tự cao, tật đố, tham lợi...

Tùy hỷ công đức là mở cánh cửa hạnh phúc

Tùy hỷ công đức là hành động vui mừng, phát tâm hỗ trợ và chia sẻ niềm vui của người khác. Khi chúng ta thấy ai đạt được điều tốt, hạnh phúc, chúng ta sẽ phát tâm vui mừng như khi chính mình được và sẵn sàng giúp đỡ để người đó được toàn vẹn. Chúng ta cũng sẵn lòng giúp đỡ và hân hoan khi thấy người khác làm điều thiện, đạo đức. Tùy hỷ công đức không chỉ giúp chúng ta hòa đồng và chung vui với mọi người, mà còn giúp chúng ta trở nên tốt hơn, tránh xa tính tự cao, tật đố.

Tùy hỷ là vui theo, công đức là những điều lành, điều tốt, điều vui vẻ, hạnh phúc. Hình ảnh minh họa: Tùy hỷ là vui theo, công đức là những điều lành, điều tốt, điều vui vẻ, hạnh phúc.

Sự ngang nhau trong công đức

Công đức không phụ thuộc vào vật chất, mà được tạo bởi sự từ bi và bỏ đi tính tật đố. Khi chúng ta thấy người làm điều thiện, chúng ta phát tâm tùy hỷ trợ giúp, chúng ta đã khởi lòng từ bi và loại bỏ tính tật đố. Công đức của người phát tâm từ bi, loại bỏ tính tật đố không thua kém công đức của người khởi tâm thiện và loại bỏ tính tật đố. Công đức không phụ thuộc vào số lượng, mà phụ thuộc vào tâm tư và ý chí của mỗi người.

Tùy hỷ công đức không phụ thuộc vào số lượng, mà phụ thuộc vào tâm tư và ý chí của mỗi người. Hình ảnh minh họa: Tùy hỷ công đức không phụ thuộc vào số lượng, mà phụ thuộc vào tâm tư và ý chí của mỗi người.

Hài hòa và đoàn kết

Khi chúng ta phát tâm tùy hỷ với người khác, chúng ta tạo ra một môi trường hướng đến hạnh phúc và đạo đức thực sự. Chúng ta không còn sự phân chia và đấu tranh giữa các cá nhân, các giai cấp. Mọi người đều đồng lòng, cùng chia sẻ niềm vui và khó khăn với nhau. Tất cả những điều tốt, vui vẻ và hạnh phúc trở thành hành trang cho cuộc sống của chúng ta.

Tìm đâu thấy sự phân chia riêng biệt giữa người này và kẻ khác. Làm gì có sự tranh đấu giữa giai cấp này với giai cấp nọ. Tất cả đồng ưu, cộng lạc. Hình ảnh minh họa: Tìm đâu thấy sự phân chia riêng biệt giữa người này và kẻ khác. Làm gì có sự tranh đấu giữa giai cấp này với giai cấp nọ. Tất cả đồng ưu, cộng lạc.

Tùy hỷ công đức không chỉ là một cách để có hạnh phúc cá nhân mà còn là chìa khóa để xây dựng một xã hội hạnh phúc và đạo đức. Hãy hòa nhập và chia sẻ niềm vui với mọi người, tùy hỷ công đức sẽ mang lại sự hòa hợp và an lành cho tất cả mọi người.

1