Tượng Thất Phật Dược Sư Lưu Ly Cao Cấp - Cầu Nguyện Thoát Khổ

Phap Ngo Thich
Được biết đến là vị Phật giáo chủ, trụ thế giáo hoá chúng sanh ở cõi Đông Phương Lưu Ly, Tượng Thất Phật Dược Sư Lưu Ly (hay còn gọi là Phật Dược Sư) đã...

Được biết đến là vị Phật giáo chủ, trụ thế giáo hoá chúng sanh ở cõi Đông Phương Lưu Ly, Tượng Thất Phật Dược Sư Lưu Ly (hay còn gọi là Phật Dược Sư) đã trở nên rất quen thuộc với chúng ta. Cùng với Phật Thích Ca và Phật A Di Đà, Phật Dược Sư đã truyền đạt 12 lời nguyện lớn nhằm cứu giúp chúng sinh thoát khỏi hoạn nạn, đói khát, bệnh tật và mọi cảnh khổ đau trong cõi Ta Bà.

Việc lập Đàn Dược Sư và thực hiện nghi thức trong kinh Dược Sư đã trở thành một truyền thống quan trọng trong Phật giáo. Đặc biệt vào những dịp lễ lớn và đầu năm mới, nhiều người đã lập đàn để cầu tiêu tai giải nạn, cầu phước cầu thọ cho mọi người. Tượng Thất Phật Dược Sư Lưu Ly trở thành biểu tượng cho sự cầu nguyện, hy vọng và sự bình an trong tâm hồn.

Tượng Thất Phật Dược Sư Ảnh: Tượng Thất Phật Dược Sư

Phật Dược Sư Như Lai đã có những nguyện ước cao cả để trị tất cả trọng bệnh và nỗi phiền não về thân và tâm của chúng sanh. Ánh sáng trong suốt và thanh tịnh của Ngài được hiện diện qua hình tượng Lưu Ly Quang. Với danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Phật Dược Sư đại diện cho sự phát sáng và giải thoát.

Tượng Thất Phật Dược Sư Ảnh: Tượng Thất Phật Dược Sư

Như các Đức Phật trong mười phương, Đức Dược Sư có đầy đủ thập hiệu như Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, và Phật-Thế Tôn.

12 nguyện ước của Đức Dược Sư Như Lai

 1. Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, ánh sáng sáng khắp vô lượng thế giới, khiến các chúng sinh cũng được như Ta.
 2. Nguyện khi Ta thành Phật, với ánh sáng chói hơn ánh sáng mặt trời, khiến các chúng sinh ở nơi tối tăm nhờ ơn khai thị.
 3. Nguyện khi Ta thành Phật, đầy đủ vô lượng kiến thức và trí tuệ, để chúng sinh có đủ mọi thứ cần thiết cho thân tâm.
 4. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh tu theo tà đạo, họ sẽ xoay về chánh đạo và hướng về Nhất thừa.
 5. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sinh tu hành theo giáo lý của Ta, họ sẽ được hoàn hảo và tránh xa ác đạo.
 6. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh khuyết tật và gặp khó khăn, chỉ cần nghe tên Ta và niệm tên Ta, họ sẽ thoát khỏi bệnh tật và trở nên khôn ngoan.
 7. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh gặp khó khăn và không có ai giúp đỡ, chỉ cần nghe tên Ta và niệm tên Ta, họ sẽ được yên bình và nhận được sự giúp đỡ để chứng đạo Bồ-đề.
 8. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có phụ nữ bị khinh dể và thấp kém, chỉ cần nghe tên Ta, họ sẽ từ bỏ thân nữ để trở thành tướng trượng phu đến khi chứng quả.
 9. Nguyện khi Ta thành Phật, tất cả chúng sinh sẽ thoát khỏi vòng ma đạo ác và tu hành để chứng đạo Bồ-đề.
 10. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh bị trừng phạt và giam cầm, chỉ cần nghe tên Ta, họ sẽ thoát khỏi những khổ đau đó.
 11. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh đang đau khổ và gặp khó khăn về đời sống, chỉ cần nghe tên Ta và niệm tên Ta, họ sẽ được cung cấp đầy đủ thức ăn và tìm thấy niềm an vui trong tu hành.
 12. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh nghèo đói và thiếu áo mặc, chỉ cần nghe tên Ta và niệm tên Ta, họ sẽ được trang bị đầy đủ y phục và hương thơm.

Tượng Thất Phật Dược Sư Ảnh: Tượng Thất Phật Dược Sư

Tại Thuận Duyên, chúng tôi cung cấp dòng sản phẩm Tượng Thất Phật Dược Sư Lưu Ly cao cấp, được chế tác tinh xảo từ bột đá. Mỗi lần lễ lạy, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui tràn đầy trong tâm hồn.

Xem video chất lượng cao trên youtube:

**Note to the writer: The original article included a YouTube link, but it was not specified what the video was about. Therefore, I did not include it in the rewritten article.

1