Tượng Tám Đại Bồ Tát - Bát Đại Bồ Tát - Bát Bộ Kim Cương Bằng Lưu Ly

Phap Ngo Thich
Tượng Phật luôn là biểu tượng tâm linh đặc biệt và mang ý nghĩa sâu sắc. Trong truyền thống Phật giáo, Tượng Tám Đại Bồ Tát là những biểu tượng quan trọng tượng trưng cho...

Tượng Phật luôn là biểu tượng tâm linh đặc biệt và mang ý nghĩa sâu sắc. Trong truyền thống Phật giáo, Tượng Tám Đại Bồ Tát là những biểu tượng quan trọng tượng trưng cho sức mạnh và lòng từ bi. Hãy cùng tôi khám phá về những tượng này nhé!

Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ tát là một trong những vị Bồ tát có sức mạnh đặc biệt. Với tuổi thọ bốn trăm bốn mươi vạn tuổi, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát đã thành Vô Thượng Chánh Đẳng Giác ở thế giới Bình Đẳng phương Nam. Hình tượng của Văn Thù Sư Lợi Bồ tát được truyền tải qua tượng phật với nét đẹp và tinh tế.

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Quán Thế Âm Bồ tát

Quán Thế Âm Bồ tát luôn sẵn sàng cứu giúp chúng sanh trong cõi đời. Nếu chúng ta gọi tên Ngài và có lòng thành thật, Quán Thế Âm Bồ tát sẽ lập tức đến cứu giúp. Hình tượng của Quán Thế Âm Bồ tát thường là một người phụ nữ, tay cầm tịnh bình dương liễu, đem lại sự an ủi và giảm bớt nỗi đau khổ cho chúng ta.

Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát

Đại Thế Chí Bồ tát

Đại Thế Chí Bồ tát là vị Bồ tát sử dụng tâm niệm Phật để đạt được sự giác ngộ tối cao. Nhờ vào sự tu tập và niệm Phật, Đại Thế Chí Bồ tát có thể nhiếp thọ chúng sanh và giúp họ đạt được Tịnh Độ.

Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát

Vô Tận Ý Bồ tát

Vô Tận Ý Bồ tát tu hành theo sáu bậc Lục Độ và bốn bậc Tứ Nhiếp. Với những hạnh nguyện và đức hạnh tuyệt vời, Vô Tận Ý Bồ tát mang đến cứu rỗi cho mọi loài hữu tình. Tượng của Vô Tận Ý Bồ tát thể hiện sự vô tận và sự từ bi vô hạn của Ngài.

Vô Tận Ý Bồ Tát Vô Tận Ý Bồ Tát

Bảo Đàn Hoa Bồ tát

Bảo Đàn Hoa Bồ tát là một vị Bồ tát được nhắc đến trong Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Bảo Đàn Hoa Bồ tát là một trong tám vị đại Bồ tát nhân từ và hướng dẫn chúng ta trên con đường tu tập.

Bảo Đàn Hoa Bồ Tát Bảo Đàn Hoa Bồ Tát

Dược Vương Bồ tát

Dược Vương Bồ tát là một vị đại sĩ ban cho chúng sanh lương dược để chữa bệnh và làm sạch tâm hồn. Ngài tự đốt thân mình cùng với chư Phật để cầu bình an. Hình tượng của Dược Vương Bồ tát truyền đạt nét đẹp và lòng từ bi của Ngài.

Dược Vương Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát

Dược Thượng Bồ Tát

Dược Thượng Bồ Tát là vị Bồ tát thông minh và có trí tuệ. Hình tượng của Ngài được miêu tả trong Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ tát. Dược Thượng Bồ tát được tôn thờ và kính trọng bởi sự thông minh và sự chỉ lối cho tất cả mọi người.

Dược Thượng Bồ Tát Dược Thượng Bồ Tát

Di Lặc Bồ tát

Di Lặc Bồ tát là một vị Bồ tát sẽ thành Phật trong tương lai sau Đức Phật Thích Ca. Nên còn được gọi là Nhứt Sanh bổ xứ Bồ tát. Hình tượng của Di Lặc Bồ tát mang lại sự vui vẻ và hạnh phúc.

Di Lặc Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát

Hãy để tâm hồn bạn được thăng hoa và tràn đầy từ bi với tình yêu và sự từ bi của những vị Bồ tát này. Những tượng Tám Đại Bồ Tát - Bát Đại Bồ Tát được làm bằng lưu ly cao cấp, mang vẻ đẹp tinh tế và sự hy sinh của Như Lai. Chúng có chiều cao 17cm và cân nặng 0.4kg.

Thông tin liên hệ: Tranh Tượng Phật Thuận Duyên Địa chỉ: 82a đường số 21, phường Tân Quy, Quận 7, HCM Website: www.thuanduyen.com SĐT: 0943.777.139

1