Xem thêm

Kinh A Di Đà: Hành trình đến cõi Cực Lạc

Phap Ngo Thich
Kinh A Di Đà (tiểu bản Sukhàvatì - vyùha) là một bản toát yếu của Đại Vô Lượng Thọ Kinh (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch từ Phạn bản qua Hán bản. Có một câu...

Kinh A Di Đà Kinh A Di Đà (tiểu bản Sukhàvatì - vyùha) là một bản toát yếu của Đại Vô Lượng Thọ Kinh (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch từ Phạn bản qua Hán bản.

Có một câu chuyện về đức Phật khi Ngài ở vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Độc nước Xá Vệ. Khi đó, Ngài đã tụ họp hàng nghìn đại tỳ kheo, đại Bồ Tát và các đệ tử đại diện cho các cõi Phật khác. Mọi người đã cùng đến dự hội tại nơi này.

Kinh A Di Đà: Cung điện của hạnh phúc

Trong buổi hội nghị, đức Phật đã cho biết về một vùng đất phương Tây có tên là Cực Lạc. Cực Lạc là một thế giới không có sự khổ đau mà chỉ có niềm vui, và đó là nơi đức Phật hiện nay đang truyền đạt pháp.

Cực Lạc Kinh A Di Đà (Dịch Nghĩa Thích H.T Thích Trí Tịnh) là một bản kinh rất phổ biến được truyền tụng hàng ngày trong đời sống đạo của Phật tử

Cực Lạc là một thế giới tráng lệ, được bảo vệ bởi bảy hàng tường và bảy hàng cây, được bao quanh bởi bốn chất báu quý hiếm. Trong cõi Lạc này có một ao rộng, trong đó có nước tạo thành bảy chất báu, giữa ao có hoa sen thơm ngát, ánh sáng lung linh. Đây là cảnh đẹp kỳ diệu trong cõi đất của đức Phật.

Ở Cực Lạc, mỗi ngày có âm thanh của các loài chim tươi đẹp, chúng hòa hợp hòa nhã và nói lời như nhạc, truyền đạt những pháp như ngũ căn, ngũ lực. Những loài chim này là sự hiện thân của lời dạy của đức Phật, không phải vì tội báo nên có sự tồn tại như vậy.

Kinh A Di Đà: Tiếng tâm niệm về cõi Cực Lạc

Không chỉ có cảnh đẹp, âm thanh tuyệt vời, Cực Lạc còn là nơi thuần khiết tâm linh. Ở đây, người ta nghe thấy nhạc trời vang lên, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la. Mọi người ai cũng mang theo hoa tốt đem cúng dường vào sớm mỗi ngày, rồi đi kinh hành. Ở nước này, người ta sống trong tình thân thiện và lòng thành.

Thế nhưng, đó không phải là tất cả. Cực Lạc còn có vô số loài chim màu sắc tuyệt đẹp, hòa mình vào âm thanh hài hòa. Chúng truyền đạt pháp như ngũ căn, ngũ lực và làm người nghe đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Thuyết Kinh A Di Đà

Bạn đang nghĩ gì về những gì tôi đã nói? Đức Phật A Di Đà đã có công việc khó khăn và hi hữu. Ngài đã truyền đạt lời pháp trong một thế giới ác độc như đời người, có các mối nguy hiểm như kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Đức Phật đã thể hiện ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác trong một thế giới khó tin như vậy.

Khi biết được sự vĩ đại của đức Phật A Di Đà, các vị Phật khác như A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Vô Lượng Thọ Phật và các vị Phật khác đều vui mừng và tin tưởng vào lời dạy của Ngài.

Hãy ngắm nhìn các hình ảnh về Cực Lạc và nghe về những điều kỳ diệu ở đó. Hy vọng rằng chúng ta cũng có thể phát nguyện, có niềm tin và sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.

1