Xem thêm

Tràng Phan bằng nhôm mạ đồng, cúng dường tràng phan

Phap Ngo Thich
Tràng Phan Bảo Cái là thuật ngữ thường được nhắc đến khi nói về Tràng Phan. Bảo Cái có nghĩa là Phan, trong tiếng Phạn còn được gọi là Ba-ca-đa hoặc "Kế đô". Vì vậy,...

Tràng Phan Bảo Cái là thuật ngữ thường được nhắc đến khi nói về Tràng Phan. Bảo Cái có nghĩa là Phan, trong tiếng Phạn còn được gọi là Ba-ca-đa hoặc "Kế đô". Vì vậy, chúng thường được đề cập cùng nhau. Ngoài ra, mọi người còn gọi Tràng Phan là Phướn hay Phướn Phật.

Khi treo tràng phan trong chùa hoặc đạo tràng, chúng ta thường thấy Lọng treo, đó là biểu tượng của việc bảo vệ sự trong sạch và bảo hộ Phật Pháp.

Trong Phật giáo, Tràng Phan và Bảo Cái là những pháp bảo quan trọng, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Tràng Phan đại diện cho việc truyền bá Pháp lợi ích cho mọi sinh linh, dùng để dạy học, để hướng dẫn chúng ta và những người hậu học.

Hãy cùng tìm hiểu một chút về ý nghĩa cơ bản của Phan và cách sử dụng Phan trong các hoạt động tán thán Phật, Bồ Tát và giảng kinh. Theo kinh điển, chúng ta thấy Tràng Phan thường được sử dụng trong các nghi lễ cúng dường như một biểu tượng tôn kính và thờ phượng.

Ngày xưa, khi giảng kinh, tán thán Phật ở chùa, thông tin sẽ được thông báo để mọi người biết và đến tham dự. Hiện nay chúng ta gọi đó là "lên lớp giảng bài". Từ xưa đến nay, ở các nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên, việc tôn kính Thầy và đạo tràng rất quan trọng.

Do đó, người học sẽ đến xin học và không có trường hợp Thầy phải đi tìm học trò để dạy. Người Thầy luôn khiêm tốn và không tuyển sinh hay chiêu sinh người khác đến học.

Người có đức hạnh càng lớn thì lại càng khiêm tốn, hạ mình. Đó là nguyên tắc mà người xưa đã áp dụng. Vậy người xưa đã làm thế nào để thông báo về việc dạy học? Họ sử dụng Tràng Phan, phương pháp thông báo cho mọi người biết. Khi có giảng kinh, họ treo Tràng Phan hoặc Lọng lên trên cây, trên đỉnh cây ở chùa. Nhìn thấy Tràng Phan, mọi người biết ngay hôm nay có giảng kinh, và họ sẽ đến để học và nghe giảng. Phương pháp này gọi là "thông tri", không phải "chiêu sinh".

Cúng dường Tràng Phan Bảo Cái có ý nghĩa gì? Đó là truyền bá tin tức. Hình dạng phẳng được gọi là Phan, và hình dạng tròn được gọi là Tràng. Ví dụ, khi giảng Kinh Vô Lượng Thọ, trên Tràng Phan có viết "Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh", giống như một chiếc lá Phan. Khi treo lá Phan này, mọi người nhìn thấy, biết ngay hôm nay có giảng Kinh Vô Lượng Thọ, và họ sẽ đến nghe. Không có sự tuyên truyền hay lôi kéo người khác, mọi người đến tự nguyện.

Nói với các bạn, các tôn giáo hiện nay có lôi kéo tín đồ, nhưng Phật giáo không lôi kéo tín đồ. Phật rất khiêm tốn, không tự cao tự đại, không tỏ ra ngạo mạn. Trong thời gian còn sống, Ngài đã giảng kinh và giáo hóa, tiêu chí là treo Tràng Phan trên cây, đó chính là tiêu chí. Tượng tự như quảng cáo, treo lên cao, người khác nhìn thấy, biết hôm nay có giảng kinh ở đây, người thích nghe sẽ tự đến, không cần khuyên bảo.

Cúng dường Tràng Phan Bảo Cái là việc truyền bá thông tin. Trong đó có những tín đồ dùng trà và bình trà tự đem đến cúng dường cho mọi người, đó là việc làm thiện. Đều là làm thật, không giả dối, không có mục đích lợi dưỡng. Để Phật Pháp phát triển, chúng ta phải đi theo con đường cũ, không nên theo con đường mới. Ngày nay, có rất nhiều đạo tràng tráng lệ, nhưng chúng không thể tu hành được. Vì chúng đã trở thành địa điểm du lịch, có thể làm bảo tàng Phật giáo. Tu hành phải ở nhà tranh, nhà tranh tốt nhất là tự mình làm. Ngày xưa, người xuất gia thường tự làm nhà tranh của mình. Chặt vài cây, cắt một ít tranh, đậy lên trên, đó là tự mình làm.

(Tiếng Việt)

1