Thất Tình, Lục Dục trong Đạo Phật: Hiểu Ý Nghĩa Tham Sân Si Hỉ Nộ Ái Ố Dục

Phap Ngo Thich
“Tham sân si hỉ nộ ái ố dục” là thất tình lục dục của thế gian ngăn cản con đường đi đến Phật đạo. Tham Sân Si Hỉ Nộ Ái Ố Dục Có Nghĩa Là...

tham-san-si-hi-no-ai-o-duc-la-gi “Tham sân si hỉ nộ ái ố dục” là thất tình lục dục của thế gian ngăn cản con đường đi đến Phật đạo.

Tham Sân Si Hỉ Nộ Ái Ố Dục Có Nghĩa Là Gì?

“Tham sân si hỉ nộ ái ố dục” đó chính là thất tình lục dục của thế gian ngăn cản con đường đi đến Phật đạo, đây là 7 thứ tình cảm của con người: Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục.

Dục là khát vọng, là sự thèm muốn về tiền của, sắc dục, địa vị, ăn ngon và ngủ kỹ. Lục dục ( 六欲 ) trong Phật giáo bao gồm:

 1. Sắc dục: có nghĩa là sự ham muốn về nét đẹp bên ngoài của người khác phái.
 2. Thinh dục: có nghĩa là ham muốn nghe âm thanh êm tai.
 3. Hương dục: có nghĩa là ham muốn ngữi mùi thơm dễ chịu.
 4. Vị dục: có nghĩa là ham muốn món ăn ngon miệng.
 5. Xúc dục: có nghĩa là ham muốn xác thân sung sướng.
 6. Pháp dục: có nghĩa là ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn.

Theo Phật giáo, tình là đầu mối của thị phi, nguồn gốc của lợi hại. Thất tình có 3 thuyết khác nhau:

 1. Hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục
 • Hỉ: mừng
 • Nộ: giận
 • Ai: thương
 • Lạc: vui
 • Ái: yêu,
 • Ố: ghét
 • Dục: muốn
 1. Hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh
 • Hỉ: mừng
 • Nộ: giận
 • Ưu: lo
 • Tư: nghĩ
 • Bi: buồn
 • Khủng: sợ
 • Kinh: hãi
 1. Hỉ, nộ, ưu, cụ, ái, tăng, dục
 • Hỉ: mừng
 • Nộ: giận
 • Ưu: lo
 • Cụ: sợ
 • Ái: yêu
 • Tăng: ghét
 • Dục: muốn

Nhiều sách lại kể ra 7 thứ tình ( 七情 ) cảm ấy của con người không giống nhau, cụ thể như sau:

 1. Phật học Từ Điển của Đoàn Trung Còn Theo Phật học Từ Điển của Đoàn Trung Còn, thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn).

 2. Kinh Lễ của Nho giáo Theo Kinh Lễ của Nho giáo, thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Cụ, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, sợ, muốn).

 3. Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Theo Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp, thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn).

 4. Dưỡng Chơn Tập Theo Dưỡng Chơn Tập, thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ai, Lạc, Ưu, Khủng, Kinh (mừng, giận, buồn, vui, lo, sợ, hoảng sợ).

 5. Đại Thừa Chơn Giáo Theo Đại Thừa Chơn Giáo, thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Cụ (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, sợ).

Tham Sân Si Hỉ Nộ Ái Ố Dục Tiếng Anh Là Gì?

The seven emotions: hỉ >> pleasure; nộ >> anger; ái >> love; ố >> hate; ai >> sorrow; dục >> desire; lạc >> joy.

Làm Sao Để Loại Bỏ Tham Sân Si Hỉ Nộ Ái Ố Dục?

Vấn đề ở đây chính là “Dục” và “Tình”. Sự hạnh phúc và khổ đau của con người đều tuỳ thuộc vào sự vướng mắc ít hay nhiều của Dục và Tình này. Người ta chém giết lẫn nhau, lường gạt nhau, tranh đoạt với nhau là vì cái gì?! Là vì để sở hữu những thứ mình ưa thích, tức thoả mãn dục và tình. Nếu hai yếu tố Dục và Tình được loại bỏ thì mọi khổ đau cũng sẽ tan vỡ.

Bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa tham sân si hỉ nộ ái ố dục trong Đạo Phật. Hy vọng nội dung này mang lại cho bạn những thông tin hữu ích về bảy thứ tình cảm biểu lộ ra bên ngoài và sáu việc ham muốn của con người, cũng như giúp bạn hiểu rõ hơn về Lục Dục Thất Tình trong Phật giáo.

1