Đức Phật Dược Sư: Niềm tin và công đức vô lượng

Phap Ngo Thich
Đức Phật Dược Sư, với danh hiệu vô số, là biểu tượng của công đức không gì sánh bằng. Niệm tên Nam-mô Dược Sư, ánh sáng của Phật rực rỡ, giúp chúng ta hiểu rõ...

Đức Phật Dược Sư, với danh hiệu vô số, là biểu tượng của công đức không gì sánh bằng. Niệm tên Nam-mô Dược Sư, ánh sáng của Phật rực rỡ, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự trang nghiêm của cõi Tịnh lưu ly và cõi Tịnh độ Đông phương.

Niệm danh hiệu Phật là pháp tu thông dụng trong Phật giáo Bắc truyền, mang lại sự tín thác sâu sắc vào Tam bảo và khai mở tâm hồn chúng ta.

Người tu có thể niệm danh hiệu Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Bồ-tát Quán Thế Âm... Phật giáo Nam truyền cũng có pháp môn niệm Phật, nhưng tập trung vào niệm ân đức Phật hơn là danh hiệu Phật.

Đức Phật Dược Sư, với danh hiệu vô số, là biểu tượng của công đức không gì sánh bằng. Niệm tên Nam-mô Dược Sư, ánh sáng của Phật rực rỡ, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự trang nghiêm của cõi Tịnh lưu ly và cõi Tịnh độ Đông phương. Niệm tên Nam-mô Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật, chúng ta chìa sẻ sâu sắc về công hạnh của Ngài, trong việc chữa trị bệnh tật và mang lại sức khỏe mạnh mẽ.

Đức Phật Dược Sư Đức Phật Dược Sư - Hình ảnh minh họa

Người phát tâm niệm Phật Dược Sư có thể tuỳ theo duyên, hạnh và sức mà niệm. Tuỳ theo duyên, chúng ta niệm danh hiệu nào mà chúng ta cảm thấy phù hợp. Tuỳ theo hạnh, chúng ta học theo hạnh "thầy thuốc" của Đức Phật Dược Sư để chữa trị bệnh tật cho chúng ta và người khác. Tuỳ theo sức, chúng ta niệm tròn câu niệm mà không mệt mỏi. Với hai cách niệm Phật này, chúng ta có thể tiến bước trên con đường tu học mà không gặp trở ngại.

Quan trọng nhất trong pháp trì danh là chánh niệm, an chỉ và nhất tâm. Ngoài việc thực hành thiện nghiệp và chánh hạnh niệm Phật, chúng ta cần duy trì việc niệm Phật trong cuộc sống hàng ngày, cùng với sự hướng dẫn và phát nguyện vãng sinh Đông phương, để từ đó đạt tới những hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư.

Tóm lại, Đức Phật Dược Sư đã nhận thấy rằng con người đang trải qua nhiều khó khăn do thiếu vật chất, sức khỏe, tiền bạc, trí tuệ, đồng thời đối diện với nhiều căn bệnh, nghèo khó, ngu dốt và tai biến. Những khó khăn này dễ dàng dẫn đến việc gây ra nhiều tội lỗi hoặc gặp khó khăn trong việc tiến tu trên đường Bồ tát.

Với lòng từ bi vô biên và tâm trí vô biên, Đức Phật Dược Sư đã phát 12 lời nguyện trong việc tu hành Bồ tát, dẫn đến việc xây dựng Tịnh Lưu Ly, một thế giới tuyệt vời hoàn toàn. Ở cõi Tịnh Lưu Ly ở Đông phương, mọi người được sống chung với các bậc Bồ tát đại bi, đại trí, dưới sự hướng dẫn của Đức Phật Dược Sư và các vị thánh chúng. Mọi người ở thế giới đó có cơ hội tiến xa hơn đến quả vị Vô thượng Đẳng giác.

Để chuẩn bị cho việc tự tại cõi Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư, chúng ta cần tuỳ lòng mình tụng kinh Dược Sư, niệm tới Đức Phật Dược Sư và suy ngẫm về công đức của Ngài. Chắc chắn, chúng ta cần nỗ lực theo những hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư để tiến gần hơn đến thế giới Tịnh Lưu Ly của Ngài.

Thanh Tâm

1