Từ cội Bồ Đề nơi Đức Phật thành đạo đến bài học về lòng tri ân mà người con Phật cần ghi nhớ!

Phap Ngo Thich
Cây Bồ Đề là biểu tượng của Đức Phật và sự chứng ngộ Phật quả. Hơn 2600 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã tọa thiền dưới cội cây Bồ Đề suốt 49 ngày...

Cây Bồ Đề là biểu tượng của Đức Phật và sự chứng ngộ Phật quả. Hơn 2600 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã tọa thiền dưới cội cây Bồ Đề suốt 49 ngày đêm và giác ngộ, trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã dành bảy ngày để tri ân cây Bồ Đề đã che chở trong suốt thời gian Ngài tu tập cho đến khi giác ngộ.

Đức Phật khởi tâm tri ân cội cây Bồ Đề

#1 Tâm tri ân là gì?

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chia sẻ về tâm tri ân: "Người có tâm biết ơn phải biết được sự giúp đỡ của người khác đối với mình. Nếu không được giúp đỡ, chúng ta sẽ khó khăn và tăm tối. Chính như người đói khát, sắp chết mà có người đến cứu mạng, chúng ta sẽ biết ơn người đó đã cứu mạng sống cho mình. Con vật khi được cứu mạng, chúng cũng biết ơn. Vì vậy, chúng ta cần suy nghĩ về sự giúp đỡ của người khác và tăng trưởng lòng tri ân."

#2 Đức Phật dành trọn 7 ngày tri ân cây Bồ Đề

Đức Phật đã từ bỏ tất cả mọi thứ để tìm kiếm con đường giác ngộ và cứu độ chúng sinh. Sau 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề, Ngài đã trở thành Phật. Để tri ân cây Bồ Đề đã che chở Ngài trong suốt thời gian tu tập, Đức Phật dành trọn 7 ngày để hướng tâm tri ân tới cây Bồ Đề. Sư Phụ cho biết: "Đức Phật đã nhìn cội cây Bồ Đề 7 ngày không chớp mắt để tri ân cây Bồ Đề. Mặc dù cây đó vô tri nhưng Ngài vẫn biết ơn."

Tâm tri ân là một trong những đức tính quan trọng của người con Phật trên con đường thành tựu Vô thượng Bồ đề. Tăng trưởng tâm biết ơn giúp chúng ta trở nên trưởng thành, không làm những việc vô nghĩa và không tạo ra những bất thiện tâm.

Bài học từ lòng tri ân đối với người con Phật

Đức Phật đã hy sinh rất nhiều để mang lại ánh sáng giác ngộ cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta nên luôn tưởng niệm về sự hy sinh và lòng biết ơn của Ngài. Bởi nếu không có Đức Phật, chúng ta sẽ không biết hướng về đâu và mãi còn chìm trong vô lượng kiếp luân hồi.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh khuyên chúng ta nên tư duy và khởi tâm tri ân của mình về Đức Phật - bậc Thầy vĩ đại của Trời, Người. Nhìn lại sự hy sinh của Ngài và suy ngẫm về những công đức và giáo pháp của Ngài, tâm biết ơn trong chúng ta sẽ khởi lên. Tăng trưởng tâm biết ơn mang lại phước báu thù thắng cho chính chúng ta trên con đường tìm kiếm giác ngộ.

Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ luôn ghi nhớ bài học quý báu mà Đức Phật để lại cho chúng ta. Tăng trưởng tâm biết ơn và tìm kiếm những giá trị thiện lành trên con đường trưởng thành. Chúc quý Phật tử và nhân dân thập phương hạnh phúc an lạc trong ánh sáng Phật Pháp nhiệm mầu!

Hạnh Tâm Diệu

1