Xem thêm

Quy Y Tam Bảo: Dấu ấn trên con đường tu tập

Phap Ngo Thich
Quy y: Khởi hành đến giải thoát Quy y Tam Bảo là buổi lễ quan trọng nhất trên con đường tu tập của chúng ta. Đó là cuộc khởi hành để đạt đến mục đích...

Quy y: Khởi hành đến giải thoát

Quy y Tam Bảo là buổi lễ quan trọng nhất trên con đường tu tập của chúng ta. Đó là cuộc khởi hành để đạt đến mục đích giải thoát, vì thế không thể xem thường hay cử hành một cách bừa bãi. Trước khi quy y, ta cần gội rửa thân tâm để trong sạch.

Quy y là buổi lễ quan trọng nhất trên đường tu tập của chúng ta. Nó là cuộc khởi hành để đi đến mục đích giải thoát, vì thế chúng ta không thể xem thường, cử hành một cách bừa bãi được. Quy y là buổi lễ quan trọng nhất trên đường tu tập của chúng ta. Nó là cuộc khởi hành để đi đến mục đích giải thoát, vì thế chúng ta không thể xem thường, cử hành một cách bừa bãi được.

Phát nguyện: Gieo hạt giải thoát

Sau khi phát nguyện Tam quy, chúng ta tin tưởng sẽ gặt được kết quả tốt là thoát ly ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chính vì vậy, người quy y nói tiếp ba lần: "Ðệ tử quy y Phật rồi, khỏi đọa địa ngục", "Ðệ tử quy y Pháp rồi, khỏi đọa ngạ quỷ", "Ðệ tử quy y Tăng rồi, khỏi đọa súc sanh". Để bảo tồn lý tưởng và giữ vững đức tin trên đường tu tập, người quy y hứa sẽ không quy y thiên, thần, quỷ, vật; không quy y ngoại đạo, tà giáo; không quy y tổn hữu, ác đảng.

Sau khi phát nguyện Tam quy rồi, người phát nguyện tin chắc rằng mình đã gieo hạt giống giải thoát, thế nào cũng sẽ gặt được kết quả tốt là thoát ly ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi phát nguyện Tam quy rồi, người phát nguyện tin chắc rằng mình đã gieo hạt giống giải thoát, thế nào cũng sẽ gặt được kết quả tốt là thoát ly ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Lợi ích của quy y Tam Bảo

1. Khỏi đi lạc đường đời

Chúng ta đang lặn hụp trong biển khổ, bơ vơ lạc lõng giữa đêm tối mênh mông. Trong hoàn cảnh bi thảm như thế, nếu không có phương tiện, không có bậc Thầy để dìu dắt, chúng ta sẽ mãi mãi quay cuồng trong luân hồi. Quy y là cách bám víu vào cái bè Tam Bảo mà Phật đã chế ra để cứu vớt chúng ta.

2. Đúng lời hứa với sự chứng minh của Phật và Tăng

Khi ta hứa với ai điều gì và nuốt lời, tâm hồn chúng ta bức rức, hối hận không an. Đã hứa thì phải làm trọn lời hứa, không thể làm ngơ. Lễ quy y không chỉ đảm bảo sự trang nghiêm trước điện Phật, mà còn giúp chúng ta giữ lời hứa và không xao lãng. Quy y Tam Bảo là cách để bảo tồn lý tưởng và đức tin trên con đường tu tập.

Nếu chúng ta quy y và thực hành đúng như lời đã phát nguyện thì con đường giải thoát dù xa, cũng sẽ có ngày thấy đích. Nếu chúng ta quy y và thực hành đúng như lời đã phát nguyện thì con đường giải thoát dù xa, cũng sẽ có ngày thấy đích.

Chúng ta cần nhớ lời cuối cùng của Ðức Phật: "Hãy tinh tấn lên để giải thoát!". Đường tu tập cần sự quy y và thực hành đúng như phát nguyện, để cuối cùng đạt được sự giải thoát tự tại.

Trích "Phật học phổ thông"

1