Xem thêm

Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn: Tưởng nhớ và tri ân

Phap Ngo Thich
Một sự kiện trọng đại của Giáo hội Chiều ngày 6/10, tại chùa Cần Đước, tỉnh Sóc Trăng, đã diễn ra Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn, Phó Pháp Chủ kiêm Giám...

Một sự kiện trọng đại của Giáo hội

Chiều ngày 6/10, tại chùa Cần Đước, tỉnh Sóc Trăng, đã diễn ra Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn, Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật HĐCM. Buổi lễ được tổ chức theo nghi thức cấp cao của Giáo hội, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức của Đại lão suốt một đời dâng hiến phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn

Sự hiện diện của các vị chư tôn giáo phẩm

Lễ truy niệm đã thu hút sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội cùng với các đại diện từ Trung ương Giáo hội, Hội đồng Trị sự, Ban tổ chức Tang lễ và chính quyền các cấp tỉnh Sóc Trăng. Chư tôn đức đã đến tham dự và cầu nguyện cùng hàng ngàn Tăng Ni và Phật tử tại Đài hỏa táng trong khuôn viên chùa Cần Đước.

Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn

Tri ân và tưởng niệm

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn giáo phẩm đã tiến hành truy tán công đức và dâng hương tưởng niệm để tri ân công đức to lớn của Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã đọc tiểu sử Đại lão và thay mặt Trung ương Giáo hội dâng điếu văn. Mọi người đều cùng nhau tưởng niệm và cầu nguyện cho Đại lão.

Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn

Một bậc mô phạm, gương uy mãnh

Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn, với 93 tuổi đời và 73 tuổi đạo, đã trở thành tấm gương về giới luật, một sứ giả Như Lai để gắn kết Đạo và Đời một cách viên dung. Chư tôn đức đã ca ngợi công đức và đạo hạnh của Đại lão, khẳng định rằng dù đã đi vào cõi Vô sanh, nhưng hiệu ứng của Đại lão vẫn còn mãi trong tâm tư của Tăng Ni, Phật tử và trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn

Mất mát lớn lao đối với Giáo hội và Tăng Ni

Sự ra đi vĩnh viễn của Đại lão Hòa thượng Dương Nhơn là một mất mát lớn lao đối với Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam nói chung, đặc biệt là đối với chư Tăng và Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer. Sự viện tịch của Đại lão để lại một khoảng trống to lớn, nhưng công đức và đạo hạnh của Ngài vẫn sáng mãi trong lòng mọi người.

Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn

Nhìn lại hành trình đầy nhiệt huyết

Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn là một bậc mô phạm, được tôn trọng và ngưỡng mộ với tư cách là một cao Tăng đạo cao. Ngài đã dành cả đời mình để gắn kết Đạo pháp và Dân tộc. Với trách nhiệm hộ quốc an dân, đạo đức tốt, Đại lão đã truyền trì đạo mạch và phát huy chân lý đạo nhà một cách trong sáng và tích cực trong suốt quá trình lịch sử.

Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn

Chia tay và tưởng nhớ mãi

Đại lão Hòa thượng Dương Nhơn đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 01 giờ 17 phút ngày 3/10/2023. Mặc dù Ngài đã ra đi, nhưng công đức và đạo hạnh của Đại lão sẽ mãi mãi sống trong tâm tư của Tăng Ni, Phật tử và trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Sự tri ân và tưởng niệm vô tận dành cho Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn.

Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn

Đại lão Hòa thượng Dương Nhơn, với tên thế Aggajāti, đã truyền bá Đạo pháp với trái tim đoàn kết tôn giáo - dân tộc. Ngài luôn hướng đạo gắn với đời, sẵn lòng phụng sự cho tôn giáo và dân tộc. Với những gì đã làm, Đại lão không ngừng hoạt động để xây dựng một cộng đồng tốt đẹp, phát triển đạo pháp và kết nối tất cả chúng ta.

Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn

Kính tiếc và tri ân vĩnh biệt Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn

Đại lão Hòa thượng Dương Nhơn, một nguồn sáng cuối cùng cho Phật giáo Việt Nam, đã kết thúc hành trình của mình vào ngày 3/10/2023. Chư tôn giáo phẩm và những người yêu mến Ngài đau buồn và kính tiếc. Nhưng công đức và đạo hạnh của Đại lão sẽ mãi mãi sống trong tâm tư mọi người, trong ký ức của các Tăng Ni và Phật tử, cũng như trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.

Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn Lễ truy niệm Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn

Hãy cùng nhau tưởng nhớ và tri ân Đại lão Hoà thượng Dương Nhơn, người đã dành cả đời mình để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. Sự ra đi của Ngài không chỉ là mất mát của Phật giáo Việt Nam mà còn là mất mát của cả xã hội. Hãy giữ vững tinh thần và kế thừa tinh thần cao cả của Đại lão, để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc cho mọi người.

1