Xem thêm

ĐỨC PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN LẦN ĐẦU

Phap Ngo Thich
Ảnh minh họa - Đức Phật Ngày xửa ngày xưa, sau khi Đức Phật trở thành bậc Chánh Đẳng Giác trong hai tháng, Ngài đến khu rừng Isipatana để thuyết pháp cho nhóm 5 huynh...

Ðức Phật Ảnh minh họa - Đức Phật

Ngày xửa ngày xưa, sau khi Đức Phật trở thành bậc Chánh Đẳng Giác trong hai tháng, Ngài đến khu rừng Isipatana để thuyết pháp cho nhóm 5 huynh đệ đã từng phụng sự, hộ độ cho Ngài trong thời gian Ngài là Bồ Tát. Nhóm huynh đệ bao gồm: Ngài Koṇḍanna trưởng nhóm, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahānāma và Ngài Assaji.

Ban đầu, nhóm huynh đệ không tin rằng Đức Phật có thể đạt được sự giác ngộ chân lý Tứ Thánh Đế. Tuy nhiên, với trí tuệ và tâm đức của mình, Đức Phật đã phá bỏ sự hoài nghi của họ. Trong lần thuyết pháp lần đầu tiên, Đức Phật truyền đạt kinh "Dhammacakkappavattanasutta" (kinh Chuyển Pháp Luân).

Đức Phật dạy rằng, để đạt được giác ngộ, không nên theo hai hướng cực đoan. Một là hưởng thụ khoái lạc trong ngũ dục, một là tự ép xác và hành khổ mình. Thay vào đó, chúng ta nên tu tập theo pháp hành Trung Đạo, gồm 8 chánh:

  1. Chánh kiến: Hiểu rõ chân lý Tứ Thánh Đế.
  2. Chánh tư duy: Tư duy thoát ra khỏi ngũ dục, không làm hại mình và người khác.
  3. Chánh ngữ: Nói lời chân chính, tránh lời nói dối, lời nói chia rẽ, lời nói thô tục và lời nói vô ích.
  4. Chánh nghiệp: Hành nghề chân chính, tránh sự sát sanh, trộm cắp và tà dâm.
  5. Chánh mạng: Nuôi mạng chân chính, tránh hành vi ác liên quan đến việc nuôi mạng.
  6. Chánh tinh tấn: Tinh tấn diệt ác pháp, làm cho thiện pháp phát sinh và tăng trưởng.
  7. Chánh niệm: Niệm chân chính về thân, thọ, tâm và pháp.
  8. Chánh định: Định chân chính trong thiền, đối tượng là Niết Bàn.

Bằng pháp hành Trung Đạo này, Đức Phật đã chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế và trở thành bậc Thánh Arahán đầu tiên. Sau Đức Phật, nhóm 5 huynh đệ cũng chứng ngộ chân lý và trở thành bậc Thánh Nhập Lưu.

Với trí tuệ thiền tuệ, nhóm 5 huynh đệ hiểu rõ về ngũ uẩn và thấy rõ rằng mọi uẩn không thuộc về ta, không là ta. Nhờ đó, họ đạt được sự giác ngộ và trở thành bậc Thánh Arahán.

Như vậy, ngoài Đức Phật, còn có thêm 5 vị Thánh Arahán xuất hiện trên thế gian, đem đến ánh sáng và hiểu biết cho nhân loại.

Hãy tu tập theo pháp hành Trung Đạo của Đức Phật để chúng ta có cơ hội tiếp cận với sự giác ngộ và tìm thấy con đường thoát khỏi khổ đau và luân hồi.

1